Hønsehold

Et hobbydyrehold må ikke give anledning til væsentlig gene for omgivelserne.

Hvis du føler dig generet af et hønsehold, så kig ind til din nabo, snak om forholdene og forsøg sammen at finde frem til en løsning. Hvis dette ikke lykkes, kan du henvende dig til kommunen.

Hvis Morsø Kommune modtager klager over et hønsehold, eller over hanegal, har kommunen mulighed for at påbyde, at generne nedbringes. Kommunen kan for eksempel stille krav om mørklægning og støjisolering af hønsehuset. Kan generne ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud, kan Morsø Kommune nedlægge forbud mod hønseholdet eller kræve, at hanen fjernes.

Etablering af hønsehold

I Morsø Kommune er det som udgangspunkt tilladt at have et hønsehold i byzone. Du må have op til 30 høns, inklusiv en hane. Der kan imidlertid være vedtægter i din grundejerforening eller tinglyste servitutter, som forbyder hønsehold eller eventuelt haner på din grund. I så fald gælder de lokale regler frem for kommunens generelle vejledning.

Før etablering af et hønsehold er det en god idé at tage naboen med på råd med hensyn til placering, indretning og drift af hønseholdet. Dette kan forebygge gener og klager over hønseholdet.

Vi anbefaler, at du tager følgende hensyn til dine naboer:

  • Lav et hønsehus og en indhegning, så dyrene ikke kan løbe frit omkring.
  • Husk at hønsehuset skal opfylde Bygningsreglementets regler om placering på grunden. Hønsegården skal også være mindst 2,5 meter fra skel, med mindre der er etableret et fast og tilstrækkeligt tæt hegn i skel.
  • Hvis du har en hane eller hanekylling, så hold den inde i et mørklagt hønsehus fra kl. 20.00 indtil kl. 7.00 på hverdage, og i weekender og helligedage fra kl. 20.00 indtil kl. 8.00. Det anbefales dog at vælge et hønsehold uden hane.
  • Hvis dyrene alligevel laver generende støj, så isolér hønsehuset.
  • Sørg for, at hønseholdet ikke giver anledning til lugtgener. Gødning skal enten fjernes fra ejendommen, opbevares i lukkede beholdere eller graves ned på et egnet sted.
  • Sørg for at foder, strøelse og lignende opbevares i lukkede beholdere, så det ikke tiltrækker rotter.