Grønt Råd

Grønt Råd er et forum, hvor borgere, foreninger og politikere drøfter, rådgiver og kommer med idéer til, hvordan Morsø bliver en grønnere kommune.

Grønt Råd skal sikre en kvalificeret dialog, herunder vidensdeling, debat, samarbejde og gennemsigtighed i en demokratisk proces mellem kommunen og grønne organisationer, erhvervsliv mv. om beskyttelse, benyttelse og udvikling af natur.

Grønt Råds anbefalinger indgår i de kommunale overvejelser og beslutninger. Grønt Råd tager egne initiativer til lokal forankring og ansvar for naturen, så alle lokalekræfter, som foreninger og pengeinstitutter i fællesskab tager et ansvar for langsigtede investeringer i miljø og natur. For eksempel igennem dannelse af grønne partnerskaber og gennem Landdistriktsprogrammet.

 • Biologisk Forening for Nordvestjylland - Elsemarie Krag Nielsen
 • Danmarks Naturfredningsforening - Per Nielsen
 • Dansk Ornitologisk Forening - Jens Jørgen Pedersen
 • Erhvervsfiskerne - Karl Møller Bækhøj
 • Familielandbruget på Mors - Ejvind Furbo
 • Friluftsrådet -Thomas Kolding
 • Jægerrådet - Kim Fredholm
 • Landboforeningen Limfjord - Niels Holger Nordendahl
 • LandboThy - Leif Gravesen og Mette Iversen
 • Morsø Landboforeningen - Svend Erik Villadsen
 • Morsø Lystfiskerforening - Niels Larsen
 • Museum Mors - Anders Have
 • Naturstyrelsen Thy - Ditte Svendsen
 • Skarregaard - Tage Andersen
 • Visit Mors - Bente Kristensen