Flytning af jord

Det skal i nogle tilfælde anmeldes til kommunen, når der skal flyttes jord.

Det skal anmeldes til kommunen, når der skal flyttes jord i et eller flere af følgende tilfælde:

  1. Flytning af jord, der er forurenet, bort fra den ejendom, hvor den er opgravet. 
  2. Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom eller en del af en kortlagt ejendom. 
  3. Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes som offentlig vej. 
  4. Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering. 
  5. Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord.

Inden jordflytningen skal der tages prøver til analyse og jordflytningen skal anmeldes til og godkendes af kommunen. Det anbefales at kontakte Miljøgruppen i Teknik og Miljø for råd og vejledning, inden der udtages prøver til analyse. Anmeldelsen skal indeholde angivelse af, hvor prøverne er udtaget samt analyseresultaterne. Kommunen har 4 uger til at behandle sagen. Derfor er det en god ide at indsende anmeldelsen i god tid, så jordhåndteringen ikke forsinkes.
Du kan læse mere i jordflytningsregulativet.