Kystbeskyttelse

Udviklingen af kysten er bestemt af flere faktorer. Det er muligt at begrænse erosionen ved forskellige kystbeskyttelsesforanstaltninger. Det kræver tilladelse fra kommunen at foretage kystbeskyttelse.

Morsø Kommune har omkring 188 km kystlinje, som konstant er mere eller mindre under forandring.

Vind skaber bølger, og bølgernes opskyl og tilbageskyl af sediment (sand) i kombination med lokale strømforhold er årsag til, at sedimentet flyttes, og at stranden, klitten eller skrænten ændrer form. Når sedimentet aflejres et sted, så mangler det et andet sted og denne form for ”flytten-rundt” på sediment kaldes for erosion.

Udviklingen af en kyst er derfor i høj grad bestemt af meteorologiske hændelser, årstiden og klimaforandringer. Under storme med forhøjede vandstande, store bølger og kraftige strømninger, er sedimenttransporten og dermed også erosionen stor. Stor erosion betyder, at kysten udsatte steder rykkes tilbage, og der opstår risiko for skader på fx bygninger og infrastruktur.

Det er muligt at begrænse erosionen ved forskellige kystbeskyttelsesforanstaltninger. Det kan typisk være etablering af:

  • Bølgebrydere
  • Diger
  • Høfder
  • Højvandsmure
  • Sandfodring
  • Skråningsbeskyttelser

 

Ansøgning til tilladelse til kystbeskyttelse

Den 1. september 2018 overtog kommunerne forvaltningen af kystbeskyttelsesloven, og ønsker du at etablere kystbeskyttelse til beskyttelse af huse og/eller infrastruktur, skal du søge om tilladelse.

Du ansøger digitalt ved at udfylde et særligt ansøgningsskema og indsende det til teknikogmiljo@morsoe.dk.

Du finder ansøgningsskemaet her

Kun i helt særlige tilfælde kan der gøres undtagelse fra digitale ansøgning.

 

Mere information

Du kan finde meget mere information i relation til kystbeskyttelse på Kystdirektoratets hjemmeside

Her finder du også Kystatlas, hvor du på kort bl.a. kan se, om du bor et sted med risiko for erosion eller oversvømmelse.

Du finder Kystatlas her

I kystatlasset åbner du menupunktet ”Lagliste” og vælger "Boligejer". Under ”Boligejer” klikker du på underpunkterne "Fare for erosion" og/eller "Fare for oversvømmelse…".