Beskyttede sten- og jorddiger – Oversigt over sogne

Morsø Kommune har lavet et forslag til en konkret udpegning af beskyttede sten- og jorddiger i alle 33 sogne i kommunen.

En samlet oversigt over hvilke diger vi foreslår taget ind i beskyttelsen, og hvilke vi foreslår taget ud, kan ses på kommunens WebGIS, Kortinfo.

Ud fra nedenstående liste kan man finde en beskrivelse af ændringerne i hvert sogn. For hvert sogn har vi lavet en kort begrundelse for, hvilke ændringer i beskyttelsen Morsø Kommune foreslår. Der er desuden en signaturforklaring med til hvert sogn.

Digerne er betegnet med henholdsvis et DigeID, der er den betegnelse der bruges for de allerede beskyttede diger, samt en talkode i intervallet 5.001 til 5.109, der henviser til nye diger. For at finde de enkelte digers numre, skal man bruge Kortinfo som nævnt ovenfor.

Oversigt over sogne:

Agerø

Alsted

Bjergby

Blidstrup

Dragstrup

Ejerslev

Elsø

Erslev

Flade

Frøslev

Galtrup

Hvidbjerg

Jørsby

Karby

Ljørslev

Lødderup

Mollerup

Nykøbing

Ovtrup

Rakkeby

Redsted

Sejerslev

Skallerup

Solbjerg

Sundby

Sønder Dråby

Tæbring

Tødsø

Vejerslev

Vester Assels

Ørding

Øster Assels

Øster Jølby