Regulering af vildt og skadedyr

Det er muligt at regulere vildt, der forvolder skade, hvis du har en tilladelse.

Du skal som hovedregel altid have gjort en væsentlig indsats for at bortskræmme eller afværge det skadevoldende vildt, før du kan få en reguleringstilladelse.

Måger

Morsø Kommune oplever hvert år, at borgere og virksomheder henvender sig på grund af mågeproblemer. Oftest opstår generne i sommerhalvåret, hvor de voksne måger flyver og skriger, når de henter mad og kommunikerer med ungerne i rederne. Mågerne kan være voldsomme, aggressive og meget støjende.

Morsø Kommune kan kun regulere mågerne på kommunens ejendomme. Hvis du som husejer ønsker at foretage en regulering af mågerne, skal du søge om tilladelse ved Miljøstyrelsen. Du kan tidligst ansøge om regulering en måned før den angivne periode. Der kan søges tilladelse til regulering af henholdsvis:

  • gamle måger i perioden 1. februar til 31 marts
  • reder, reder med æg og yngel i perioden 1. april til 31. juli

Morsø Kommune har siden 2014 hvert år fået tilladelse til at regulere bestanden af sølvmåger i Nykøbing bymidte. Hvis det vurderes, at mågerne gør skade på fauna eller er til fare for mennesker i Nykøbing bymidte, vil Morsø Kommune fortsat søge om reguleringstilladelse.

Husmår, mink, ræv m.m.

Har du problemer med skadevoldende dyr som mår, mink, ræv m.m., kan du få gode råd ved din lokale vildtkonsulent. Hvis du ønsker en tilladelse til regulering, skal du søge om tilladelse ved Miljøstyrelsen

Gode råd om skadedyr

Borger.dk kan du finde mange råd om de forskellige skadedyr, du kan støde på både i og udenfor din bolig. Hvis dit spørgsmål drejer sig om rotter, kan du læse meget mere her.