Færdigmelding af udført kloakarbejde

Når den autoriserede kloakmester udfører kloakarbejde, skal dette arbejde færdigmeldes til Morsø Kommune.

Når kloakmesteren har fuldført det autoriserede kloakarbejde herunder bl.a.: 

  • etableret det private spildevandsanlæg,
  • tilsluttet spildevand/regnvand til kloakken eller
  • afkoblet spildevand/regnvand fra eksisterende kloak

skal der sendes en kloakfærdigmelding til kommunen. Skemaet til kloakfærdigmelding kan du finde på denne side.

Til færdigmeldingen skal medsendes et kortbilag med en målfast tegning over arbejdets/anlæggets endelige placering.