Hjælp Fisken

Bilvaskkampagnen "Hjælp Fisken" har til formål at beskytte vandløb, søer og fjorden i Morsø Kommune, ved at undgå at skadelige stoffer ledes ud via regnvandsristene.

VEJRISTEN KUN ER TIL REGNVAND OG RENT VAND

Morsø Kommune er i samarbejde med Morsø Spildevand A/S gået sammen om kampagnen "Hjælp Fisken". Kampagnen skal oplyse om, at når vand fra bilvask, malingrester, olie og kemikalier, udledes til veje og overfladearealer ender det direkte i vandmiljøet via regnvandsristene eller det siver ned i undergrunden og forurener grundvandet.

Separatkloakering på Mors

I Morsø Kommune er store dele af kloaknettet separatkloakeret og stadig flere områder bliver separatkloakeret. Separatkloakering betyder, at alt spildevand bliver ført til renseanlæg, hvorimod alt regnvand og vand fra veje og befæstede arealer bliver ført direkte ud i vores vandløb, søer og videre ud i fjorden via regnvandsristene i vejene.

Vandmiljøet

Dyr og planter som lever i vores vandløb, søer og fjord risikerer at blive negativt påvirket og dø, hvis det vand som ledes ud i vandmiljøet er forurenet.

Grundvandet

Bilvask i indkørslen eller arbejde med andre miljøskadelige stoffer på ens ejendom giver risiko for, at overskydende vaskevand eller stofferne fra udendørs aktiviteter uhindret vil sive ned til grundvandet og forurene dette eller løbe i vejristen.

Derfor er hovedbudskabet, at "VEJRISTEN KUN ER TIL REGNVAND OG RENT VAND"

Du kan som borger, gøre en forskel og hjælpe vandmiljøet ved at følge disse gode råd om håndtering af spildevand fra dagligdagens gøremål.

Se video: "Eventyret om fisken, bækken og regnvandskloakken" 

(Filmen er lavet af Dan Ræder Knudsen og Kolding Kommune)

Hvordan hjælper du bedst vandmiljøet, hvis du vil...

Brug altid en vaskehal, her ledes vaskevandet til renseanlæg

Hvis du selv vil vaske bilen:

 • Undgå at vaskevand kommer i regnvandsristen.
 • Brug en miljømærket autoshampoo eller kun rent vand
 • Hæld overskydende sæbevand i toilettet
 • Undgå brug af højtrykrenser - især på undervognen, da du kan spule uønskede olierester i regnvandsristen.
 • Brug håndvasken til at rense pensler med vandbaseret maling
 • Undgå at rensevandet kommer i regnvandsristen.
 • Oliebaseret maling renses med brun sæbe, terpentin eller penselrens.
 • Rensevand fra oliebaseret maling opsamles i egnet beholder og afleveres på genbrugspladsen.

Få professionelle til at rense tag og overflader for begroninger

Hvis du selv vil gøre det:

 • Brug ALDRIG en højtrykrenser
 • Rens med en stiv børste efter en periode med tørt vejr – opfej kommes i dagrenovation.

Vær opmærksom, hvis dit tag er af eternit. Her kan taget indeholde asbest, hvis det er over 20 år gammelt. Her skal taget gøres vådt med en blød stråle, inden en forsigtig fejning med børst eller kost for at undgå spredning af de kræftfremkaldende asbestfibre. Brug maske og bring opfejet til Morsø Kommunes genbrugsplads asbestcontainer.

 • Sol, luft og lys sikrer, at begroninger ikke kommer igen. Er det muligt, så beskær træer, som skygger, og som drysser blade og smågrene ned på taget. Ved flade tage er det vigtigt at vand ledes væk
 • Brug kun vand eller brug et miljømærket rensemiddel
 • Hæld overskydende vaskevand i håndvask eller toilet
 • Brug kun rent vand eller benyt et miljømærket rensemiddel til afvaskningen
 • Hæld vaskevandet efter rensning af havemøbler i håndvask eller toilet

Hvis dit poolvand indeholder klor, skal tømning af poolen ske gennem dit spildevandsafløb – fjern dæksel og lad slangen gå heri. Klor fra poolen er giftig for dyr og planter

Rester af sprøjtemidler, myregift, gødning eller lign. mærkes og afleveres på Morsø kommunes genbrugsplads.