Spildevandsplan

I spildevandsplanen kan du læse om hvilke planer Morsø har for håndtering af spildevand i kommunen.

Alle kommuner i Danmark skal udarbejde en spildevandsplan, som beskriver hvilke områder, der er kloakeret eller skal kloakeres, samt hvordan spildevandet samles, renses og udledes. Spildevandsplanen er det juridiske grundlag, der giver kommunen ret til at kræve, at private ejendomme bliver tilsluttet Morsø Forsynings ledningsnet, at kræve ændringer i kloakeringen og at ekspropriere til nye anlæg. 

Nedenfor kan du se Morsø Kommunens gældende spildevandsplan, Spildevandsplan 2003-2011, og de senere tillæg til planen.

Spildevandsplan/tillæg Overskrift/Indhold   Godkendt af Morsø Kommunalbestyrelse 
Spildevandsplan 2003-2011   Spildevandsplan – Forbedret rensning af spildevand på Mors, 2003-2011 12-09-2005  
Tillæg 1 Generel ajourføring af spildevandsdata  19-11-2007 
Tillæg 2  Kloakering af Thissinghuse   27-06-2011 
Tillæg 3  Nordmors (Nord for Sdr. Dråby)  19-09-2011 
Tillæg 4  Markedsgade m.fl. – Nykøbing Mors  19-12-2011 
Tillæg 5  Centralisering af spildevandsrensning på Sydmors (etape 1) – Nedlæggelse af Skibdal Renseanlæg  24-06-2013
Tillæg 6   Emilievej m.fl. – Nykøbing Mors  19-12-2013 
Tillæg 7  Plan for separatkloakering af Nykøbing M.  02-11-2015