Tidligere spildevandsplan og tillæg

Spildevandsplan/tillæg Overskrift/Indhold   Godkendt af Morsø Kommunalbestyrelse 
Spildevandsplan 2003-2011   Spildevandsplan – Forbedret rensning af spildevand på Mors, 2003-2011 12-09-2005  
Tillæg 1 Generel ajourføring af spildevandsdata  19-11-2007 
Tillæg 2  Kloakering af Thissinghuse   27-06-2011 
Tillæg 3  Nordmors (Nord for Sdr. Dråby)  19-09-2011 
Tillæg 4  Markedsgade m.fl. – Nykøbing Mors  19-12-2011 
Tillæg 5  Centralisering af spildevandsrensning på Sydmors (etape 1) – Nedlæggelse af Skibdal Renseanlæg  24-06-2013
Tillæg 6   Emilievej m.fl. – Nykøbing Mors  19-12-2013 
Tillæg 7  Plan for separatkloakering af Nykøbing M.  02-11-2015