Tillæg 1 til spildevandsplan

Tillæg 1

I forhold til den eksisterende spildevandsplan 2004-2011, indeholder tillæg nr. 1 en række væsentlige ændringer. De væsentligste ændringer er:

  • Indførelse af ny funktionspraksis for dimensionering af kloakker.
  • Indarbejdelse af lokalplaner udarbejdet efter vedtagelse af spildevandsplanen.
  • Opdatering af tidsplan for forbedret rensning af spildevand i det åbne land.
  • Udpegning af ejendomme i det åbne land, som skal tilsluttes offentlig kloak inden udgangen af år 2012
  • Generel opdatering af kort og skemaer med udførte kloakanlæg siden vedtagelsen af spildevandsplanen i 2004

Rapport

Tekstdel

Kortbilag

-   Signaturplan
 
0   Oversigtskort
 
1   Alsted og Skarum 
 
2   Bjergby
 
3   Bjørndrup og Vodstrup 
 
4   Blidstrup og Emb
 
5   Centrum
 
6   Dragstrup  
 
7   Ejerslev 
 
8   Ejerslev Lyng 
 
9   Elsø
 
10 Erslev 
 
11 Erslev Industriområde 
 
12 Flade
 
13 Fredsø - Lødderup 
 
14 Frøslev 
 
15 Hesselbjerg 
 
16 Hulhøjen 
 
17 Hvidbjerg   
 
18 Jesperhus  
 
19 Karby og Torp   
 
20 Ljørslev 
 
21 Mollerup 
 
22 Nykøbing Mors 
 
23 Ovtrup og Fjallerslev 
 
24 Rakkerby 
 
25 Redsted 
 
26 Sallingsund 
 
27 Sdr. Dråby 
 
28 Sejerslev 
 
29 Sillerslev og Sillerslev Havn 
 
30 Sillerslev sommerhusområde   
 
31 Sindbjerg Muslingeskalsdepot  
 
32 Skibdal 
 
33 Solbjerg 
 
34 Sundby og Solbjerg Hede 
 
35 Syd Tødsø  
 
36 Thorup - Skallerup    
 
37 Tæbring 
 
38 Tødsø 
 
39 Tøvring - Korsvej 
 
40 Vejerslev   
 
41 Vester Assels 
 
42 Vester Jølby    
 
43 Vils 
 
44 Ørding   
 
45 Øster Assels 
 
46 Øster Jølby 
 
47 Nordlige Mors  

Skemaer

Skemaforklaring 
 
Skema for oplande (status og plan) 
 
Skema for udløb (status og plan)
 
Skema for renseanlæg (status og plan)