Tømningsordning for bundfældningstanke

I Morsø Kommune er der en obligatorisk ordning for tømning af bundfældningstanke for alle ejendomme udenfor kloakeret opland.

Morsø Forsyning A/S står for driften af tømningsordningen, mens kommunen er myndighed, hvis regulativet for ordningen ikke overholdes. 

Du kan via dette link trykke dig ind på Morsø Forsyning A/S' hjemmeside om tømningsordningen, hvor du kan læse selve tømningsordningsregulativet og søge frem, hvornår den næste obligatoriske tømning vil finde sted for din ejendom.