Vandstand

Den aktuelle vandstand kan aflæses 7 steder i vandløbene på Mors.

Morsø Kommune har opsat 7 vandstandsmålestationer i vandløb samt 1 målestation i Nykøbing Havn. Det er også muligt at aflæse vandstanden i Thisted Havn.

Målestationer giver mulighed for at følge med i den aktuelle vandstand. Ud fra det opsamlede data laver vi hvert år en rapport med afstrømningsmålingerne. Du finder de sidste års rapporter i boksen.