Besøgsbaby på plejecentre i Morsø Kommune

De ældre på plejecentrene på Mors kan se frem til besøg af “besøgsbabyer”. Ordningen har været populær i Aarhus og København, og et miniprojekt på Vejerslev Ældrecenter munder ud i, at man laver en permanent ordning med besøg på plejecentrene.

Et minipilotprojekt på Vejerslev Ældrecenter viser, at det skaber liv og glæde, når de ældre kan se, høre, holde og følge babyerne.

Også forældrenes tilbagemelding er positiv, og de er glade for at kunne medvirke til at nye ”kontakter og relationer på tværs af alder” opstår til glæde for alle.

Formålet med besøgsbabyordning på Mors er:

  • At skabe gode stjernestunder, liv og glæde
  • Åbne op for nye kontakter og relationer til glæde for alle involverede aktører
  • Bygge bro mellem generationer
  • Gøre plejecentrene til et sted, som unge familier og deres børn gennem opvæksten naturligt besøger

Besøgsbabyordningen er indført på alle Morsø Kommunes ældrecentre.

Der indgår i tiltaget et samarbejde med kommunens sundhedsplejersker, der har særlig opgave omkring information og formidling af ordningen. Der vil, såfremt besøgsbabyordningen godkendes, blive udarbejdet pjece til omdeling.

Der er opmærksomhed på at skabe kontinuitet, således det er de samme forældre og babyer, der besøger de samme ældre/enheder, i den udstrækning forældrene ønsker det og har mulighed for det.

Forældres/babyers tilslutning til ordningen er helt frivilligt og transport til og fra er egenbetaling.

Besøgene kan foregå både i fællesarealer med flere beboere tilstede, eller hos en enkelt beboer. Der vil altid være et personalemedlem, der kender beboeren, tilstede under besøgene.

Ordningen er for babyer og deres forældre. Større søskende deltager ikke, af hensyn til at der skabes et ”frirum”, hvor der er plads til baby, den ældre og forældre.

Forældre, der ønsker at deltage i besøgsbabyordningen, kontakter lederen på det plejecenter de ønsker at besøge. Leder og forældre laver konkrete aftaler på, hvornår besøg skal være og hvorledes det fungerer.

Alle forældre, der deltager i ordningen, underskriver tavshedspligtserklæring, ligesom der underskrives på, at der ikke må tages billeder sammen med beboerne uden beboernes eller pårørendes tilladelse. Offentliggørelse af billeder med beboerne, eksempelvis på sociale medier, skal ligeledes ske efter godkendelse af beboer/pårørende, hvilket forældre også skriver under på.