Demensområdet i Morsø Kommune

Det er vigtigt og nødvendigt, at demenssymptomer tages alvorligt, når de bliver synlige, således at tilstanden undersøges nærmere. Praktiserende læge er altid med i vurdering og beslutning om behov for videre undersøgelse

Demens betyder, at hjernen bliver svækket og kan blandt andet vise sig som:

 • Personlighed, humør og adfærd forandres
 • Hukommelse og koncentration svigter
 • Evnen til at orientere sig svigter
 • Evnen til at formulere sig påvirkes

Der er i Morsø Kommune ansat to demenskoordinatorer, der kan kontaktes af alle, der har brug for at snakke med og inddrage en fagperson omkring følgende:

 • Ved mistanke om begyndende demenssygdom
 • Information om kommunens tilbud til borgere med demenssygdomme
 • Vejledning og koordinering af støtte gennem forløbet
 • Deltagelse i pårørendegruppe
 • Hjemmebesøg

I kommune findes der tilbud om boliger, hvor der ydes specialpleje til mennesker med demenssygdomme.

Alle tilbud til borgere med demens ydes gennem kontakt til Visitationen.
Der gives individuel tilpasset pleje/omsorg igennem sygdomsforløbet uanset boligform.

Demenstilbud

Skovcafeen er et tilbud til dig med hukommelsesproblemer og dine pårørende. Vi mødes hver anden tirsdag (ulige uger) på Støberigården, Støberivej 7 i mødelokale Hangaren eller Centralhjørnet fra kl. 14.00-16.00.

I Skovcafeen mødes vi og hygger os med forskellige aktiviteter og oplevelser.

Tilbuddet er noget, som både giver sved på panden, noget der rører ”de små grå”, musik og sang samt ture ud af huset. For hver gang vi mødes gælder det, at der skal være plads til et godt grin! Det vigtige er det sociale samvær og have nogle hyggelige timer sammen Der er egenbetaling på 25 kr. pr. gang til kaffe og et stykke brød.

Ved udflugter eller andre arrangementer ud af huset kan egenbetaling værre større.

Der er ingen tilmelding – man møder op når det passer. Ved særlige arrangementer er der tilmelding.

Pårørendegruppe for ægtefælle som bor sammen med demensramt.

Vi har to forskellige pårørendegrupper. Vi mødes den første fredag i hver måned på Sundhedscenter Limfjorden, 2. sal i det store mødelokale.

Den første gruppe mødes fra kl. 9.30-11.00 for dem som bor sammen med deres demensramte ægtefælle.

Den anden gruppe mødes fra kl. 11.00-12.30 for dem som har deres pårørende på plejecentre.

Grupperne er en mulighed for at møde andre, som står i en lignende situation og drøfte tanker og erfaringer om den fælles situation, som I befinder jer i. Desuden er der mulighed for at få ny viden om sygdommene og snakke om de tilbud, som kommunen har.  

Alle er velkomne. Der er ingen tilmelding.

De fleste ved, at motion er sundt, og at vi bevæger os for lidt. Forskning viser, at motion har en god effekt på demenssygdomme. Det kan bl.a. medvirke til at begrænse uro og rastløshed samt til at forbedre koncentrationen.

Tilbuddet er i Midtmors Sport og løber over 12 uger hver onsdag i tidsrummet 9.30-11.00.
Der er plads til 8-10 personer.

Du kan kontakte en af vores demenskoordinatorer, hvis du er interesseret.

Mette Nielsen
Telefon 9970 6351 eller 2042 5384

Malene Dalgaard
Telefon 9970 6352 eller 2447 5013

Tilbuddet vil blive en blanding af:

 • Konditionstræning, primært på motionscykel, crosstrainer eller løbebånd
 • Styrketræning
 • Balancetræning
 • Udstrækning

Vi afslutter træningen med lidt hyggesnak og en kop kaffe.

Forløb

Vi begynder hver gang med fælles opvarmning. Efterfølgende går vi ind og træner på de forskellige maskiner. Der er frivillige og personale til at hjælpe undervejs.

Praktisk information

Det vil være en fordel at medbringe egnet motionstøj til træningen, f.eks. shorts, T-shirt, joggingtøj og sko.
Det er muligt at klæde om ved motionsrummet.
Medbring også gerne et håndklæde til at tørre den værste sved med, samt en drikkedunk til at påfylde ny væske med.

Der vil være en egenbetaling på 250 kr. for 12 gange.

Transport til og fra Midtmors Sport skal man selv sørge for.