Demensområdet i Morsø Kommune

Det er vigtigt og nødvendigt, at demenssymptomer tages alvorligt, når de bliver synlige, således at tilstanden undersøges nærmere. Praktiserende læge er altid med i vurdering og beslutning om behov for videre undersøgelse.

Demens betyder, at hjernen bliver svækket og kan blandt andet vise sig som:

  • Personlighed, humør og adfærd forandres
  • Hukommelse og koncentration svigter
  • Evnen til at orientere sig svigter
  • Evnen til at formulere sig påvirkes

Der er i kommunen ansat en demenskoordinator, der kan kontaktes af alle, der har brug for at snakke med og inddrage en fagperson omkring følgende:

  • Ved mistanke om begyndende demenssygdom
  • Information om kommunens tilbud til borgere med demenssygdomme
  • Vejledning og koordinering af støtte gennem forløbet
  • Deltagelse i pårørendegruppe
  • Hjemmebesøg

I kommune findes der tilbud om boliger, hvor der ydes specialpleje til mennesker med demenssygdomme. Disse boliger forefindes ved:

Alle tilbud til borgere med demens ydes gennem kontakt til Visitationen.
Der gives individuel tilpasset pleje/omsorg igennem sygdomsforløbet uanset boligform.

Demenstilbud

Et tilbud til dig med hukommelsesproblemer og dine pårørende. Vi mødes hver 2 tirsdag (ulige uger) i Skovparken, Østergade 37 fra kl. 14-16. Vi er vært med en kop kaffe og brød – det koster 25 kr at deltage. Vi har forskellige aktiviteter – sang, foredrag, bustur ud af huset, koncert osv. Det vigtige er det sociale samvær og have nogle hyggelige timer sammen.

Der er ingen tilmelding – alle kan deltage.

Pårørendegruppe for ægtefælle som bor sammen med demensramt.

Vi har to forskellige pårørendegrupper. Vi mødes den første fredag i hver måned på Sundhedscentret, 2. sal i det store mødelokale:

Den første gruppe mødes fra kl. 9.30-11: for dem som bor sammen med deres demensramte ægtefælle

Den anden gruppe mødes fra kl. 11-12.30:  for dem som har deres pårørende på plejecentre.

Grupperne er en mulighed for at møde andre, som står i en lignende situation og drøfte tanker og erfaringer om den fælles situation, som I befinder jer i. Desuden er der mulighed for at få ny viden om sygdommene og snakke om de tilbud, som kommunen har.  

Alle er velkomne. Der er ingen tilmelding.