Det Frivillige Samråd

Samrådet skal medvirke til den bredest mulige lokale forankring i det eksisterende sociale arbejde i Morsø Kommune og skal dermed understøtte og styrke arbejdet.

Det Frivillige Samråd er et koordinerende råd på det frivillige område og består af syv medlemmer, som er valgt på et årligt repræsentantskabsmøde.

Det Frivillige Samråds opgaver

  • Skal fremme samarbejdet mellem kommunen og foreningerne
  • Samrådet koordinerer anvendelse af de frivilliges lokaler i Frivilligcenter Mors, Støberivej 7
  • Det Frivillige Samråd modtager et årligt driftstilskud og udarbejder desuden indstilling af frivillighedsmidler til Det Sociale Udvalgs godkendelse
  • Skal medvirke til det bredest mulige lokale forankring i det eksisterende sociale arbejde i Morsø Kommune og skal dermed understøtte og styrke arbejdet