Frit valg af leverandør på ældreområdet

Borgere, der er tildelt personlig pleje, praktisk bistand og madservice, har mulighed for selv at vælge hvilken leverandør, der skal udføre opgaven

Leverandørerne kan være private virksomheder eller kommunens egen leverandør af service og omsorg.

For at tilbyde sig som leverandør til de visiterede modtagere af personlig pleje, praktisk bistand og madservice i Morsø Kommune, skal alle potentielle leverandører ansøge herom og efterfølgende godkendes af Morsø Kommune. Alle leverandører (også kommunens eget leverandørkorps) skal leve op til de krav og det serviceniveau, som Morsø Kommune har formuleret for ældreområdet.

Materialet i søjlen til højre beskriver Morsø Kommunes krav til godkendelsesprocessens form og indhold, og giver et samlet og indledende billede til den opgave, som potentielle leverandører står overfor på ældreområdet i Morsø Kommune.

Såfremt der måtte være spørgsmål, kan skriftlig henvendelse rettes til:
Morsø Kommune, Social, Sundhed og Beskæftigelse, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors.