Hjælp og Pleje i hjemmet

Både ældre og personer med handicap kan få personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp). Personlig hjælp dækker over hjælp til eks. personlig hygiejne, påklædning og hjælp til at spise. Praktisk hjælp dækker over hjælp med f.eks. rengøring og opvask.

Hjælp og pleje er et tilbud, du kan søge om, hvis du midlertidigt eller varigt har behov for hjælp til at varetage opgaverne. Det er også et tilbud, du kan søge om, hvis du for eksempel har særlige sociale problemer.
Du vil som det første blive tilbudt hverdagsrehabilitering.

Det overordnede formål med hverdagsrehabilitering er at yde hjælp til selvhjælp til dig som borger, hvis du har potentiale til at forbedre din funktionsevne sådan, at du så vidt muligt selv kan klare dagligdagen, og dermed forblive uafhængig af hjælp så længe som mulig, og herved fremme din tryghed, selvstændighed og livskvalitet.

Hvor meget hjælp kan du få?

Morsø Kommune vurderer i den enkelte situation, hvor meget hjælp du kan få. Den hjælp du får, skal svare til de behov du har. Ændrer dine behov sig, vil du få hjælpen vurderet igen.

Når du søger om praktisk hjælp eller personlig pleje, vil en visiterende forløbskoordinator besøge dig i dit hjem.  Her vil I drøfte, hvad du finder svært i hverdagen og hvad der er vigtigt for dig selv at kunne.

Sammen finder I ud af, hvordan du kan styrke de funktioner som er nedsat, så du kan blive mest mulig selvhjulpen igen.

Hvis det vurderes, at du med rehabiliterende støtte kan blive i stand til at klare dig bedre end i dag, så indgår du i et rehabiliterende forløb.

Ophold i andre kommuner

Er du berettiget til praktisk hjælp / personlig pleje, kan du også få det i perioder, hvor du opholder dig i en anden kommune end din bopælskommune – for eksempel i forbindelse med et sommerhusophold eller besøg hos familien. Det er den midlertidige kommune der beslutter, hvilken hjælp du konkret kan få. Serviceniveauet vil blive tilpasset det lokale niveau.

Ansøgning

Praktisk hjælp / personlig pleje skal søges ved henvendelse i Visitationen. Borgere, som er bevilget rengøring, kan vælge mellem følgende fritvalgsleverandører:

Se leverandører

Ved Susanne Pedersen og Leif Østergaard Pedersen
Skyumvej 34, 7700 Thisted, 

Telefon 9793 4604

Doktorvej 2, 7980 Vils,

Telefon 9774 4510

Ved Karina Snedker

Telefon 2811 4125

Mail karina@snedkersrengoring.dk