Hjælpemidler til folk med nedsat funktionsevne

Hvis du har et handicap, eller er ældre med varig nedsat funktionsevne, kan du søge om hjælpemidler eller hjælp til indretning af din bolig. Husk at ansøge om hjælpemidlerne, før du anskaffer dem, da det ellers kan være for egen regning.

Hvem kan søge hjælp?

Du kan få støtte til hjælpemidler hvis du har en varig funktionsnedsættelse og kommunen vurderer, at hjælpemidlet er en væsentlig lettelse i din dagligdag, eller en forudsætning for, at du kan udføre dit erhverv.

Hvis du er ansøger eller søger på vegne af dine børn under 18 år:

Ansøgning om hjælpemiddel/boligindretning

Hvis du skal søge som pårørende eller tredjepart, f.eks. leverandør eller hjemmehjælper,skal du i stedet bruge en af følgende: 

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af tredjepart med fuldmagt)
(OBS! Løsningen virker i øjeblikket ikke - giv os et kald og vi vil forsøge at hjælpe)

Til denne løsning skal denne blanket udfyldes: Fuldmagt til at repræsentere ansøger.

Hvad kan der søges om?

  • Hjælpemidler til udlån, f.eks. kørestol, rollator, badebænk og nødkald
  • Forbrugsgoder, f.eks. el-scooter og el-cykel
  • Personlige hjælpemidler, f.eks. arm- og benprotese, høreapparater, bleer og kompressionsstrømper
    Disse hjælpemidler bevilges og bliver borgerens ejendom
  • Høretekniske hjælpemidler, f.eks. teleslynge, dørklokke med blink og/eller vibrator
  • Synshjælpemidler, f.eks. lup, talende ur og scannere
  • Kommunikationshjælpemidler, f.eks. talesyntese, øjenstyringsudstyr og særlige kommunikationsprogrammer til computere
  • Boligindretning, f.eks. opsætning af greb eller gelænder, ændring af dørbredde og trappelift
  • Støtte til køb af handicapbil/ invalidebil

Hjemmebesøg

Hvis der er behov for et hjemmebesøg, vil du få besøg af ergoterapeuten, så I sammen kan vurdere hvilke/hvilket hjælpemiddel, du har brug for, så du bedre kan klare dagligdagen i dit hjem.

Du er velkommen til at have en pårørende eller en god ven med til samtalen (bisidder). Som ansøger har du pligt til at medvirke til at fremskaffe de oplysninger, der er nødvendige for, at ansøgningen kan afgøres.
Ved større hjælpemidler vil du få en skriftlig afgørelse om, hvorvidt du kan få hjælpemidlet bevilget.

Du kan klage over afgørelsen til kommunen.
Hvis kommunen fastholder afgørelsen, videresendes sagen til det Sociale Nævn.