Klippekortet - ekstra og fleksibel hjælp

Klippekortsordningen er en mulighed for hjemmehjælpsmodtagere og beboere på plejecentre i Morsø Kommune

Klippekortet giver mulighed for at modtage en halv times ekstra og valgfri hjælp om ugen. Ordningen er fleksibel og giver således også mulighed for at opspare klip til aktiviteter, som tager længere tid - op til tre timer.

Hvem kan bruge klippekortet?

Alle beboere på plejecentre i Morsø Kommune.

Hvad kan klippekortet bruges til?

Ordningen er valgfri og fleksibel.
Klippekortet giver mulighed for en lang række aktiviteter, fra sociale og praktiske aktiviteter til samværsaktiviteter i og uden for hjemmet.

Sådan bruges klippekortet

Aktiviteter aftales med beboerens kontaktperson på plejecentret, gerne i samarbejde med pårørende.

Mere information

Læs mere om klippekortsordningen i folderen Klippekort - ekstra hjælp til dig

Hvem kan bruge klippekortet?

Hjemmehjælpsmodtagere, som er visiteret til minimum seks timers hjemmehjælp pr. uge.

Hvad kan klippekortet bruges til?

Ordningen er valgfri og fleksibel.
Klippekortet giver mulighed for en lang række aktiviteter, fra sociale og praktiske aktiviteter til samværsaktiviteter i og uden for hjemmet.

Sådan bruges klippekortet

Aktiviteter aftales med personalet fra Morsø Hjemmehjælp, som kommer i hjemmet.

Mere information

Læs mere om klippekortsordningen i folderen Klippekort