Klippekortet - ekstra og fleksibel hjælp

Klippekortet giver mulighed for ekstra og valgfri hjælp til borgere i eget hjem, der modtager hjemmehjælp samt beboere på plejecentre i Morsø Kommune.

Ordningen er fleksibel og giver således også mulighed for at opspare klip til aktiviteter, som tager længere tid - op til tre timer.

Hvem kan bruge klippekortet?
Borgere i eget hjem, som er visiteret til minimum otte timers hjemmehjælp pr. uge.

Hvad kan klippekortet bruges til?
Ordningen er valgfri og fleksibel.
Klippekortet giver mulighed for en lang række aktiviteter, fra sociale og praktiske aktiviteter til samværsaktiviteter i og uden for hjemmet.

Sådan bruges klippekortet
Aktiviteter aftales med personalet fra Morsø Hjemmehjælp, som kommer i hjemmet.

Mere information
Læs mere om klippekortsordningen i folderen Klippekort til borgere i eget hjem

Hvem kan bruge klippekortet?
Alle beboere på plejecentre i Morsø Kommune.

Hvad kan klippekortet bruges til?
Ordningen er valgfri og fleksibel.
Klippekortet giver mulighed for en lang række aktiviteter, fra sociale og praktiske aktiviteter til samværsaktiviteter i og uden for hjemmet.

Sådan bruges klippekortet
Aktiviteter aftales med beboerens kontaktperson på plejecentret, gerne i samarbejde med pårørende.

Mere information
Læs mere om klippekortsordningen i folderen Klippekort til beboere på plejecentre