Omsorgstandplejen

Omsorgstandpleje er et tilbud - efter visitation - til borgere med tilknytning til plejehjem/lokalcentre, hvis helbred afholder borgeren fra at benytte den almindelige tandpleje

Undersøgelser og behandlinger

Omsorgstandplejen kan udføre forebyggende og simple behandlinger i eget hjem.

Hvad er omsorgstandpleje

Omsorgstandplejen er et kommunalt tilbud, der skal medvirke til øget trivsel hos personer, der er udfordret fysisk og psykisk, og derfor ikke kan komme til en almindlig, privat tandlæge. Borger skal være visiteret af Morsø Kommune for at kan bruge omsorgstandplejen.

Når man er visiteret tilbyder tandlægerne i omsorgstandplejen, at man kan få foretaget undersøgelser og evt. behandling i eget hjem, på et plejecenter eller på klinik, alt efter behov. 

Hvis man ikke modtager nogen form for hjælp, men alligevel tror, at man opfylder betingelserne for at få omsorgstandpleje, kan man udfylde og aflevere skemaet for omsorgstandpleje.

Hvad koster det?

Det koster 555 kr. om året (2022) at deltage i omsorgstandplejen. Beløbet dækker al behandling og opkræves én gang årligt.

 

Sagsbehandlingstid: 4 uger.