Omsorgstandplejen

Omsorgstandpleje er et tilbud - efter visitation - til borgere med tilknytning til plejehjem/lokalcentre, hvis helbred afholder borgeren fra at benytte den almindelige tandpleje

Undersøgelser og behandlinger

Omsorgstandplejen kan udføre forebyggende og simple behandlinger i dit eget hjem.

Målgruppe

Målgruppen for omsorgstandpleje er oprindeligt defineret som personer, der bor på plejehjem samt personer, der bor i eget hjem/ældrebolig eller lignende med mange hjælpeforanstaltninger, hvis selvhjulpne kapacitet er så begrænset, at de reelt kan sidestilles med plejehjemsbeboere.

Sådan kommer du med i ordningen

Bor du på plejehjem, er det plejehjemslederen, der vurderer, om du er berettiget til omsorgstandpleje. I forbindelse med at du visiteres til f.eks. personlig pleje eller praktisk hjælp, vurderer visitator om du er berettiget til omsorgstandpleje.

Modtager du anden hjælp fra hjemmeplejen, kan du spørge den medarbejder, du er i kontakt med, om du er berettiget til omsorgstandpleje.

Hvis du ikke modtager nogen form for hjælp, men alligevel tror, at du opfylder betingelserne for at få omsorgstandpleje, kan du udfylde og sende skemaet for omsorgstandpleje.

Hvad koster det?

Det koster 490 kr. om året (2016) at deltage i omsorgstandplejen. Beløbet dækker al behandling og opkræves én gang årligt.