Omsorgstandplejen

Omsorgstandpleje er et tilbud - efter visitation - til borgere med tilknytning til plejehjem/lokalcentre, hvis helbred afholder borgeren fra at benytte den almindelige tandpleje

Undersøgelser og behandlinger

Omsorgstandplejen kan udføre forebyggende og simple behandlinger i dit eget hjem.

Målgruppe

Målgruppen for omsorgstandpleje er oprindeligt defineret som personer, der bor på plejehjem samt personer, der bor i eget hjem/ældrebolig eller lignende med mange hjælpeforanstaltninger, hvis selvhjulpne kapacitet er så begrænset, at de reelt kan sidestilles med plejehjemsbeboere

Hvis du ikke modtager nogen form for hjælp, men alligevel tror, at du opfylder betingelserne for at få omsorgstandpleje, kan du udfylde og aflevere skemaet for omsorgstandpleje.

Hvad koster det?

Det koster 530 kr. om året (2019) at deltage i omsorgstandplejen. Beløbet dækker al behandling og opkræves én gang årligt.