Omsorgstandplejen

Omsorgstandpleje er et tilbud - efter visitation - til borgere med tilknytning til plejehjem/lokalcentre, hvis helbred afholder borgeren fra at benytte den almindelige tandpleje

Undersøgelser og behandlinger

Omsorgstandplejen kan udføre forebyggende og simple behandlinger i dit eget hjem.

Hvad er omsorgstandpleje

Omsorgstandplejen er et kommunalt tilbud, der skal medvirke til øget trivsel hos personer, der er udfordret fysisk og psykisk, og derfor ikke kan komme til en almindlig, privat tandlæge. Du skal være visiteret af Morsø Kommune for at du kan bruge omsorgstandplejen.

Når du er visiteret tilbyder tandlægerne i omsorgstandplejen, at du kan få foretaget undersøgelser og evt. behandling i dit eget hjem, på et plejecenter eller på klinik, alt efter behov. 

Hvis du ikke modtager nogen form for hjælp, men alligevel tror, at du opfylder betingelserne for at få omsorgstandpleje, kan du udfylde og aflevere skemaet for omsorgstandpleje.

Hvad koster det?

Det koster 550 kr. om året (2021) at deltage i omsorgstandplejen. Beløbet dækker al behandling og opkræves én gang årligt.

 

Sagsbehandlingstid: 4 uger