Godkendte leverandører af madservice

Borgere som er bevilget madservice, kan vælge mellem følgende leverandører:

Centralkøkkenet Skovparken

Skovparken 1A
7900 Nykøbing Mors
Telefon 9970 6684
E-mail: centralkokkenet@morsoe.dk

Se mere om Centralkøkkenet Skovparken her

Det Danske Madhus Holding A/S

Vestergade 12, 1. sal
7700 Thisted
Telefon 7070 2646
E-mail: kundeservice@ddm.dk

Se mere på Det Danske Madhus' hjemmeside


Ønsker du at skifte leverandør, skal det varsles med 14 dage, før ændringen træder i kraft.
Det kan ske efter aftale med visitator eller leverandøren.