Seniorrådet

Seniorrådets formål er at medvirke til at øge borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik

Seniorrådet for 2022-2025 består af

Paradisvej 1
7950 Erslev

Mobil: 2943 9303
Mail: kontorhjaelpen@mail.tele.dk

Dråbystræde 92
7900 Nykøbing Mors

Mobil: 3046 1495
Mail: draaby92@hotmail.com

Akacievej 14
7900 Nykøbing Mors

Mail: p.olsen@privat.tele.dk

Bjørnsagervej 18
7980 Vils

Mail: roesenfam@mail.tele.dk

 

Præstbrovej 285
7950 Erslev

Mail: a.lauridsen@godmail.dk

Seniorrådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og Kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges.
Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik

Seniorrådets opgaver

  • Seniorrådet skal aktivt indgå i samarbejdet med Kommunalbestyrelsen, dels ved at komme med ideer og forslag om ældres forhold, dels ved at rejse spørgsmål og komme med synspunkter inden for de områder, som Kommunalbestyrelsen og Seniorrådet i fællesskab har besluttet, at Seniorrådet skal beskæftige sig med. 
  • Seniorrådet skal fremme et samarbejde mellem kommunen og kommunens forskellige organisationer, foreninger, lokale brugerråd og klubber, der aktivt går ind for at forbedre vilkårene for kommunens ældre. 
  • Seniorrådet skal rådgive Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål, og Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

Kommunens forvaltninger er forpligtet til at behandle og besvare eventuelle henvendelser fra Seniorrådet. 

Seniorrådets økonomi er sikret gennem årlige bevillinger fra Morsø Kommune. 

Seniorrådet kan ikke behandle enkeltsager/personsager, men modtager gerne henvendelser fra borgere vedrørende ældrepolitikken i Morsø Kommune til drøftelse og videre formidling. 

Seniorrådet holder møder efter behov, dog mindst fire gange årligt.
Seniorrådet består af fem medlemmer og tre suppleanter.