Seniorrådet

Seniorrådets formål er at medvirke til at øge borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik.

Seniorrådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og Kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges. Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik

Seniorrådets opgaver:

  • Aktivt indgå i samarbejdet med Kommunalbestyrelsen, dels ved at komme med ideer og forslag om ældres forhold, dels ved at rejse spørgsmål og komme med synspunkter inden for de områder, som Kommunalbestyrelsen og Seniorrådet i fællesskab har besluttet, at Seniorrådet skal beskæftige sig med. 
  • Fremme et samarbejde mellem kommunen og kommunens forskellige organisationer, foreninger, lokale brugerråd og klubber, der aktivt går ind for at forbedre vilkårene for kommunens ældre. 
  • Rådgive Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål, og Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

Kommunens forvaltninger er:

  • Forpligtet til at behandle og besvare eventuelle henvendelser fra Seniorrådet. 

Seniorrådets økonomi

  • Er sikret gennem årlige bevillinger fra Morsø Kommune. 

Seniorrådet kan ikke

  • Behandle enkeltsager, men modtager gerne henvendelser fra borgere vedrørende ældrepolitikken i Morsø Kommune til drøftelse og videre formidling. 

Seniorrådet holder møde

  • 6-8 gange årligt samt ved akut opstået behov
  • Består af 5 medlemmer