Seniorrådet

Seniorrådets formål er at medvirke til at øge borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik. Det har tidligere heddet ældrerådet og hedder nu seniorrådet i Morsø Kommune.

Seniorrådet 2018-2021 består af

Dueholmgade 1
7900 Nykøbing Mors

Telefon: 9772 2089
mobil:  2086 2224

Jeg er 75 år gammel. Mit arbejdsliv har været inden for manufaktur, og jeg har haft egen forretning med gardiner og solafskærmning i ca. 30 år.

Via min interesse for de ældres forhold har jeg været med i Ældre Sagens bestyrelse fra 2008-2016, heraf 3 år som formand. Har været medlem af seniorrådet i mere end 2 perioder.

Dråbystræde 92
7900 Nykøbing Mors

Telefon: 9775 1495
Mobil: 3046 1495  

Jeg er 68 år, er født i Sdr. Dråby og har altid boet her. Jeg er gift og har 3 børn, som alle bor her på Mors.

Jeg er uddannet på et revisionskontor og har arbejdet med tal og mennesker hele mit arbejdsliv. Jeg har været ansat på regnskabskontoret i det private, og siden 1987 ved Morsø kommunes skatteafdeling. I november 2005 blev jeg overflyttet til Skat i Thisted, hvorefter jeg i oktober 2010 gik på efterløn. Året efter i marts kom jeg i Ældre Sagens bestyrelse, og er det stadig. Derudover har jeg været med i menighedsrådet i Sdr. Dråby siden 1988.

Jeg mener, at jeg kan gøre en indsats for øens ældre og være med til at alle får den omsorg og pleje, som vi har behov for.

Det skal været trygt at blive gammel i Morsø Kommune.

 

Blåbærvej 17
7900 Nykøbing Mors

Telefon: 9785 6285
Mobil: 5129 2187  

Jeg er 72 år. I mit arbejdsliv har jeg arbejdet med børn og unge som skoleder og forstander.

Jeg er involveret i bestyrelsesarbejdet indenfor høreforeningen, højskoleforeningen og Galtrup Efterskole - og har tidligere været formand for frivilligt samråd i 6 år. Som seniorrådsmedlem ønsker jeg at øge borgernes medindflydelse på ældreområdet og give gode råd til den kommende kommunalbestyrelse.

Paradisvej 1
7950 Erslev

Mobil: 29439303 

Jeg er 65 år, har boet i Erslev siden 1974 og er gift.

Jeg er uddannet sygehjælper, men har været aktiv i min mands virksomhed samtidigt med, at jeg arbejdede som sygehjælper.

I 1984 startede jeg min egen virksomhed Kontorhjælpen, og driver den stadig.

I Juli 2010 blev jeg direktør for Bedre Boliger på Mors A/S og er det stadig

Hesterøroddevej 53

7990 Øster Assels

Telefon: 9776 4429
Mobil: 3027 4358

Jeg har deltaget i mange bestyrelser og foreninger hele mit liv, og har siden 2013 været med i seniorrådet.

Molervej 7
7950 Erslev

Mit arbejdsliv fra 17 års alderen har været ved landbrug, udviklingsarbejde i Afrika, nødhjælpsarbejde i tidligere Jugoslavien, socialt arbejde, integration, undervisning og som rejseleder.

Nu er jeg folkepensionist med bortforpagtet landbrug, men laver frivilligt arbejde i Røde Kors og Nationalpark Thy. Jeg er interesseret i vores vidunderlige ø og alle morsingboers ve og vel.

Jeg vil arbejde for at fastholde, udvikle og forbedre livs-vilkårene for alle ældre i Morsø kommune gennem samarbejde, dialog og sparring med Morsø Kommune og de folkevalgte på alle niveauer. Åbenhed, ærlighed, humor og godt humør skal være en selvfølge.

Faarupparken 29
7900 Nykøbing Mors

Jeg er nyslået "fuldtidspensionist" efter et godt og langt læreliv på Dueholmsskolen. Jeg har altid interesseret mig for politik og nu, hvor tiden er til det, vil jeg gerne bruge tid og kræfter på at arbejde med forholdende for seniorerne her på Mors.

Jeg kunne godt tænke mig, at kommunen sammen med andre interessenter undersøgte ønsket om/ muligheden for at etablere alternative boformer for ældre, f.eks. som de andre kommuners berømmede "olle-koller".

Derudover interesserer jeg mig meget for, hvordan de kommunale arbejdspladser rent faktisk administrerer de i øvrigt udmærkede retningslinjer for fastholdelse af ældre medarbejdere i jobs.

Og så selvfølgelig alt det frivillige arbejde mange af øens seniorer indgår i. Ud over det kæmpe potentiale, der ligger heri, tror jeg meget på, at de fællesskaber, der opstår i det frivillige arbejde, er rigtigt sundt for os seniorer.

Seniorrådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og Kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges. Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik

Seniorrådets opgaver:

  • Aktivt indgå i samarbejdet med Kommunalbestyrelsen, dels ved at komme med ideer og forslag om ældres forhold, dels ved at rejse spørgsmål og komme med synspunkter inden for de områder, som Kommunalbestyrelsen og Seniorrådet i fællesskab har besluttet, at Seniorrådet skal beskæftige sig med. 
  • Fremme et samarbejde mellem kommunen og kommunens forskellige organisationer, foreninger, lokale brugerråd og klubber, der aktivt går ind for at forbedre vilkårene for kommunens ældre. 
  • Rådgive Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål, og Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

Kommunens forvaltninger er:

  • Forpligtet til at behandle og besvare eventuelle henvendelser fra Seniorrådet. 

Seniorrådets økonomi

  • Er sikret gennem årlige bevillinger fra Morsø Kommune. 

Seniorrådet kan ikke

  • Behandle enkeltsager, men modtager gerne henvendelser fra borgere vedrørende ældrepolitikken i Morsø Kommune til drøftelse og videre formidling. 

Seniorrådet holder møde

  • 6-8 gange årligt samt ved akut opstået behov
  • Består af 5 medlemmer