Tilbud om et forebyggende besøg i hjemmet

Som +65 årig borger i Morsø Kommune tilbyder vi dig et forebyggende hjemmebesøg, medmindre du både modtager personlig og praktisk hjælp eller bor i plejebolig. Kontakten til dig varierer, afhængig af din alder.

Et forebyggende hjemmebesøg er en samtale med en forebyggende sygeplejerske i dit eget hjem.

Du behøver ikke opleve problemer i hverdagen for at få glæde af besøget – måske ønsker du flere informationer om vores tilbud indenfor ældreområdet, eller du vil gerne tale om hverdagen, trivsel, tryghed eller fremtiden.

Det er dig, der bestemmer, hvad samtalen skal indeholde. Hensigten er at tale om muligheder før problemer evt. opstår samt glæder og udfordringer ved at blive ældre.

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Læs mere i vores pjece

Vi kommer på besøg

Når du fylder 65 år, modtager du et orienterende brev omkring forebyggende hjemmebesøg samt et spørgeskema, der kan hjælpe dig med at vurdere din livssituation. Spørgeskemaet indeholder forskellige spørgsmål bl.a. omkring din hverdag, fysik m.m. Ud fra dine besvarelser kan du, afhængig af udfaldet, vurdere om du vil kontakte den forebyggende sygeplejerske.

Link til spørgeskema

Mister du din ægtefælle eller samlever vil vi automatisk kontakte dig. 

Oplever du ændringer i din livssituation, funktionstab eller alvorlig/kronisk sygdom, ensomhed m.m. kan du kontakte os med ønske om besøg.

Når du fylder 75 år, tilbyder vi dig et forebyggende og afklarende hjemmebesøg.

På dette besøg vil vi finde ud af, om du har behov for en forebyggende eller sundhedsfremmende indsats.

Samtidig vil vi afklare ,om du har behov for fremtidige besøg til du fylder 80 år.

Mister du din ægtefælle eller samlever vil vi automatisk kontakte dig. 

Oplever du ændringer i din livssituation, funktionstab eller alvorlig/kronisk sygdom, ensomhed m.m. kan du kontakte os med ønske om besøg.

Når du fylder 80 år, vil vi årligt tilbyde dig et forebyggende hjemmebesøg.

Vi har særlig fokus på at støtte og fremme dig i at være aktiv i dit eget liv, tage ansvar for dig selv og i videst muligt omfang gøre brug af dine ressourcer, så du bedst muligt kan klare dig selvstændigt og meningsfyldt i hverdagen.

Vi kan ikke bevilge ydelser som hjemmehjælp og hjælpemidler, men vi kan hjælpe dig med kontaktoplysninger til de rette instanser.

Du kan altid kontakte os, hvis der opstår behov for et forebyggende hjemmebesøg – den forebyggende sygeplejerske har tavshedspligt.

Mister du din ægtefælle eller samlever vil vi automatisk kontakte dig. 

Oplever du ændringer i din livssituation, funktionstab eller alvorlig/kronisk sygdom, ensomhed m.m. kan du kontakte os med ønske om besøg.