Hjælp til misbrugere af alkohol og stoffer

Oplever du at dit forbrug af stoffer eller alkohol har taget overhånd? Ønsker du hjælp til at vedligeholde en stoffri tilværelse, reducere eller stoppe dit forbrug? Så tilbyder vi dig rådgivning, vejledning og behandling.

OBS !!!! Sundhedscenter Limfjordens feriebemanding:

 • Rusmiddelteamet holder sommerferielukket i perioden 19. juli – 6. august 2021, men der er åben mandag – torsdag kl. 8.00 – 9.00 for nye henvendelser, telefonisk råd og vejledninger. Substitutionsklinikken er lukket i uge 30

Får du brug for hjælp, skal du kontakte egen læge eller ringe 112 ved akut opståede problemer.

Rusmiddelteamet står klar og tilbyder rådgivning og vejledning, afklarende samtaler og behandling til borgere med et misbrug, i henhold til Sundhedsloven §141 og Servicelovens §101.

Al behandling tilrettelægges sammen med dig og ud fra dine ønsker, behov og mål.
Varigheden af behandlingen aftales med dig og afhænger af, hvornår du har nået dine mål.

I hele behandlingsforløbet er fokus rettet mod ophør, reduktion eller stabilisering samt tilbagefaldsforebyggelse.

Vi tilbyder behandling i grupper såvel som individuelle samtaler.
Behandlingen kan suppleres af abstinensbehandling med akupunktur.

Frit valg

Der er frit valg i forhold til, hvor du ønsker at komme i alkohol- og stofbehandling. Du kan altså godt komme i behandling i Morsø Kommune, selvom du ikke bor her.
Morsø Kommunes borgere kan også frit vælge et behandlingstilbud i en anden kommune.

I forbindelse med stofbehandling skal du dog først henvende dig til din egen kommune, før du kan vælge et andet tilbud.

 

Læs mere her:

Vores tilbud om gratis ambulant alkoholbehandling er underlagt en behandlingsgaranti, som betyder, at du er i behandling, inden der er gået 14 dage.

Du er ligeledes velkommen til at henvende dig anonymt til Alkoholambulatoriet.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Vi støtter og vejleder dig i at træffe et positivt valg om en forandring i dit liv - et liv uden misbrug af alkohol.
Når du henvender dig til alkoholambulatoriet, vil du få tid hos konsulenten.

Sammen udarbejder I en behandlingsplan indeholdende dine ønsker og mål for behandlingen.

Behandlingsforløbet kan indeholde et eller flere tilbud, blandt andet:

 • Ambulant samtaleforløb
 • Individuel motivationsforløb
 • Antabusbehandling
 • Pårørendesamtaler
 • Dagbehandling
 • Døgnbehandling

Ved dag- og døgnbehandling kræves visitation via Rusmiddelteamet.

Læs mere om de forskellige tilbud i vores pjecer.

I alkoholambulatoriet vejleder, rådgiver og behandler vi dig og dine pårørende og det kræver ingen forudgående henvisning at komme i alkoholbehandling.

Du kan henvende dig i åbningstiden personligt eller pr. telefon. Alkoholkonsulenterne har telefontid alle ugens hverdage mellem kl. 8.00-9.00.

Vi målretter vores vejledning, rådgivning og behandling ud fra en samlet vurdering af dit problem og behov.

Behandlingstilbuddene kan bestå af personlige samtaler, par- og familiesamtaler samt gruppesamtaler. Ved behov for afrusning henvises du til din egen praktiserende læge eller afrusning på forsorgshjem.
Alkoholambulatoriet henviser efter behov til døgnbehandling (kræver visitation).

Alkoholambulatoriet er en del af Rusmiddelteamet og dermed en del af Morsø Kommunes tilbud om støtte til at afhjælpe og forebygge misbrugsproblemer.

Personalet består af en pædagog og en sygeplejerske. Begge har langvarig erfaring og relevant efteruddannelse i forhold til alkoholbehandling.

Er der én i din familie, mor eller far, der drikker for meget alkohol?

Voksne kan komme i behandling, så de kan holde op med at drikke. Det er ikke dit ansvar, derfor skal du fortælle det til en voksen, som du godt kan lide.

Alkohol kan ændre forældres humør.

Alle mennesker forandrer sig, når de drikker. De kan blive vrede, skælde ud og råbe højt. De kan blive triste og græde. De kan være glade og grine det ene øjeblik og blive rasende og råbe i det næste øjeblik, og så kan de pludselig falde i søvn!

Det er IKKE din skyld!

Det kan være svært at forstå, hvorfor netop din mor eller far drikker for meget alkohol. Mange børn og unge tror, at det er deres skyld. Mange tænker, at hvis de bare havde opført sig anderledes eller havde passet bedre på, så ville forældrene ikke drikke så meget. Men det er aldrig børns skyld, at deres forældre drikker. Det er ikke noget af det du gør, der får dem til at drikke!

Vi råder dig til at fortælle en voksen, hvordan det er derhjemme og hvad du tænker om det. Det skal du, fordi det er svært at være alene med alt det, der er svært. Den voksne kan være en lærer, en pædagog eller en sundhedsplejerske. Det kan også være, at du har en rar nabo eller måske vil du hellere tale med én af os?

Du kan ringe til vores alkoholkonsulenter i deres telefontid mellem kl. 8.00-9.00 på telefon 9970 6266 eller 9970 6265.

Vi tilrettelægger tilbuddet ud fra din families behov.

Tilbuddet kan bl.a. bestå af:

 • Individuelle pårørendesamtaler
 • Samtaler med familie og netværk

Er du voksenpårørende til én, der ikke er indskrevet i behandling, kan du ligeledes få råd og vejledning i alkoholambulatoriet.

Støtte til børn

Er du i behandling og har hjemmeboende børn, yder konsulenterne støtte til at kontakte relevante myndigheder, så dine børns problemstillinger varetages.

I Rusmiddelteamet står vi klar med rådgivning, vejledning og behandling til dig, der har et problem med rusmidler.
Vi er underlagt en behandlingsgaranti, der betyder, at du er opstartet i behandling inden 14 dage efter første henvendelse.

Du og dine pårørende har også mulighed for anonym råd og vejledning. Du behøver ingen visitation for at rette henvendelse til os.

I Rusmiddelteamet tilrettelægger vi behandlingen ud fra dine misbrugsproblemer og behov.

Når du henvender dig til os, vil vi aftale en tid til en samtale mellem dig og en konsulent.
I udarbejder i fællesskab en behandlingsplan, som indeholder dine ønsker og mål for behandlingen.

Behandlingsforløbet kan indeholde et eller flere tilbud, blandt andet:

 • Ambulant samtaleforløb
 • Individuel motivationsforløb
 • Dagbehandling
 • Efterbehandling
 • Nada
 • Substitutionsbehandling

Ved dag- og døgnbehandling kræves visitation via Rusmiddelteamet.

Læs mere om de forskellige tilbud i vores pjece.

Rusmiddelteamet er Morsø Kommunes tilbud til kommunens borgere om behandling for misbrug af alkohol og stoffer.

Behandlingsindsatsen er organiseret på to separate adresser.

Behandlingsindsatsen for ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling foregår på Sundhedscenter Limfjorden.

Behandlingsindsatsen for substitutionsbehandling er på KFUM's værested Perlen, Nørregade 20, 7900 Nykøbing Mors.

I henhold til Sundhedslovens § 142 skal kommunen tilbyde vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere - også kaldet substitutionsbehandling.

Substitutionsbehandling består i, at du under vejledning behandles med substitutions lægemidler. Forud for behandlingen er der visitation og herefter vurderer lægekonsulenten om substitutionsbehandling er det rette tilbud.

Såfremt dette er aktuelt, vil lægen træffe beslutning om dosis og lægemiddel - samtidig vil der blive udarbejdet en medicinsk og social behandlingsplan.

Medarbejderne i udleveringen samarbejder hele tiden med lægekonsulenten for at sikre en helhedsorienteret indsats med særlig fokus på psykisk tilstand, screening af HIV og HEP m.m.

Vi hjælper gerne med råd og vejledning om den almene sundhed samt kontakten til det øvrige sundhedssystem.

Vi udleverer gratis værktøj og kondomer.

Fylder hash, kokain, amfetamin eller andre stoffer for meget i din hverdag?

Anonym ambulant stofmisbrugsbehandling er et tilbud til dig, der ønsker anonym behandling, støtte og rådgivning til at komme ud af dit misbrug.

Tilbuddet er gratis og du behøver ikke oplyse navn og cpr-nr.

For dig, der bor i Morsø Kommune, er der mulighed for at modtage behandling i Thisted Kommune efter du har været til første samtale her.

Dette tilbud henvender sig til dig, der:

 • Er i uddannelse eller beskæftigelse
 • Er over 18 år
 • Har et ønske om at reducere eller stoppe dit forbrug af rusmidler
 • Har afklarede boligforhold
 • Har ønske om anonymitet

Motivationsbehandling er for dig, der er indsat i arresthus og har problemer med stoffer eller alkohol.

Det er et tilbud om afklaring og misbrugsbehandling for indsatte i Nykøbing Arresthus.

I behandlingen får du professionel hjælp og støtte til at skabe en forandring i dit liv. Behandlingen foregår individuelt og varigheden er seks uger.

Hvad indeholder behandlingen?

Vi har først en forsamtale og efterfølgende arbejder vi ud fra følgende temaer:

 • Kriminalitets- og rusmiddelafhængighed
 • Tanker, adfærd og vaner
 • Drømme og mål
 • Benægtelse
 • Netværk og højrisikosituationer

Er motivationsbehandling noget for dig?

Henvend dig til personalet i arresten, hvis du vil vide mere om dine muligheder for at komme i motivationsbehandling.

Behandleren i arresten, er tilknyttet rusmiddelteamet i Morsø Kommune, har uddannelse og mange års erfaring indenfor misbrugsbehandling.

Borgere med en sindslidelse, et stof- eller alkoholmisbrug eller med særlige sociale problemer har mulighed for et tilbud om en støtte- og kontaktperson, hvis de ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Morsø Kommune har en støtte kontaktperson som i det daglige arbejde primært fungerer som opsøgende gadearbejder.

Særligt udsatte borgere sikres en værdig tilværelse gennem uforpligtende samtaler, praktisk hjælp og vejledende/støttende funktioner.

Hjælp og støtte er uforpligtende, og ikke forbundet med egentlig myndighedskontrol. Der er således ingen registrering eller journalisering af borgerne.

Morsø kommunes støtte kontaktperson kan træffes pr. telefon i Morsø kommunes normale telefonåbningstid eller efter aftale med Social og Sundhed, Sociale Tilbud, Morsø Kommune.