Morsø Afklaringscenter

Morsø Afklaringscenter er et midlertidigt plejetilbud til borgere, der har brug for kortvarig døgnpleje eller aflastning, når plejen vurderes ikke at kunne ydes tilstrækkelig i eget hjem.

Morsø Afklaringscenter har 24 pladser og to plejeafsnit - Skovvejen og Strandvænget.

Se mere på Morsø Afklaringscenters hjemmeside

Hvordan får jeg en plads?

Visitationen i Morsø Kommune visiterer til midlertidig kortvarig døgnpleje eller aflastning.
Visitationens træffetid er hverdage fra kl. 8.00-15.00 på telefon 9970 6348.