Morsø Afklaringscenter

Morsø Afklaringscenter er et midlertidigt plejetilbud til borgere, der har brug for kortvarig døgnpleje eller aflastning, når plejen vurderes ikke at kunne ydes tilstrækkelig i eget hjem.

Morsø Afklaringscenter byder velkommen i et rundt byggeri, som blev indviet i 2013.

Der er 24 pladser og vores to plejeafsnit hedder Skovvejen og Strandvænget.

Se mere på:

Hvordan får jeg en plads?

Visitationen i Morsø kommune visiterer til midlertidig kortvarig døgnpleje eller aflastning. Visitationens træffetid er hverdage fra kl. 8-15 på 9970 6348.