Sundhedstilbud/kurser på Sundhedscenter Limfjorden

Som borger i Morsø Kommune tilbyder vi dig en række gratis sundhedstilbud igennem Sundhedscenter Limfjorden. Hos os kan du få råd, vejledning og information indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Der er også mulighed for kursustilmelding.

Rygestop

Overvejer du også at kvitte tobakken? Det kan være hårdt arbejde og så er det rart med opbakning fra andre kursister og rygestopsinstruktør.

På vores rygestopskursus får du råd og vejledning i, hvordan du gør dit rygestop til en succes.

Knæk dine vaner - for dig med en BMI over 30

Ønsker du at få støtte og vejledning til et vægttab? Så meld dig på kurset Knæk dine vaner.
Der vil være oplæg og inspiration til en sundere livsstil med ændringer, der passer ind i dit liv. Kurset indeholder desuden motion på et niveau, hvor alle kan være med og have det sjovt.

Boost din sundhed - Få hjælp til forandring og fastholdelse

Har du lyst eller behov for at ændre dine livsstilsvaner med fokus på kost, kolesterol & blodtryk?
Så er vi klar med kurset Boost din sundhed, hvor du får vejledning og inspiration til en sundere livsstil.

Kronisk sygdom

Hvad er kronisk sygdom og hvordan skal jeg forholde mig til det?
Har du fået konstateret en kronisk sygdom og er usikker på hvordan det vil påvirke dig og din hverdag?
Vi tilbyder dig rehabilitering indenfor kræft, KOL, hjerte-kar samt type 2-diabetes (sukkersyge)

Du er altid velkommen til at kontakte os på 9970 6900 for yderligere information eller tilmelding.

Du kan også tilmelde dig kurserne nederst på siden

 

Du har nu mulighed for at tage første skridt mod at blive røgfri sammen med andre i samme situation.
Du vil på kurset få viden om, hvilken betydning rygning kan have for dit liv, og hvilke sundhedsfordele der kan være ved et rygestop.

Vi mødes 6 gange fordelt over 6 uger.  Du vil på holdet bl.a. få hjælp til:

  • at holde motivationen
  • at overvinde svære situationer og vende tanker til det positive
  • at holde vægten

Læs mere om tilbuddet her

Boost din sundhed - få hjælp til forandring og fastholdelse

et tilbud til dig, der er motiveret til at tage det første skridt mod en sundere livsstil.
Vi giver dig mulighed for at arbejde dig i en sundere retning og måske et vægttab.
Det er holdundervisning, som lægger vægt på dialog og erfaringsudveksling.

Formålet er bl.a. at du bliver opmærksom på dine vaner og de valg du træffer i hverdagen.

Der er ikke tale om en kur men om en kurs, hvor det handler om at tage små skridt i en sundere retning - altså skabe nye vaner.
Vi giver dig bl.a. inspiration til, hvordan du kan fortsætte de gode vaner efter forløbet hos os er slut.

Knæk dine vaner - for dig med en BMI over 30

et tilbud til dig, der er motiveret til at tage det første skridt mod en sundere livsstil.
Vi giver dig mulighed for at arbejde dig i en sundere retning og måske et vægttab.
Det er holdundervisning, som lægger vægt på dialog og erfaringsudveksling.

Formålet er bl.a. at du bliver opmærksom på dine vaner og de valg du træffer i hverdagen.

Der er ikke tale om en kur men om en kurs, hvor det handler om at tage små skridt i en sundere retning - altså skabe nye vaner.
Vi giver dig bl.a. inspiration til, hvordan du kan fortsætte de gode vaner efter forløbet hos os er slut.

 

Rehabilitering


betyder ”at vende tilbage til et tidligere stadie” og her vil det sige at vende tilbage eller nærme sig et hverdagsliv og livskvalitet som før sygdommen opstod.


Formålet er at hjælpe dig til størst mulig livskvalitet med din kroniske sygdom. 

Vi indleder alle forløb med en individuel samtale og herefter er tilbuddet gruppebaseret, derfor skal du også være indstillet på at dele dine erfaringer med andre, samt deltage aktivt.

Fysisk aktivitet er også vigtigt og indgår derfor også i vores rehabiliteringsforløb.

Træningen varetages af vore terapeuter.

Et forløb til dig der har eller har haft kræft.

Vi indleder alle forløb med en individuel samtale, hvor du fortæller om dig selv og din situation, og hvad der fylder i dit liv lige nu.

Ud fra dette planlægger vi sammen de første skridt, du kan tage i retningen af en bedre hverdag.

Læs mere om kurset her

Har du type 2 diabetes og svært ved at styre dit blodsukker?

Vi tilbyder dig hjælp til at styre din diabetes, så den ikke styrer dig.

Er du usikker på, hvilken kost der påvirker dine blodsukre og hvad med motionen?

Hos os er målet, at du får en større viden omkring din diabetes og give dig redskaber til at lære bl.a. hvordan kost og motion kan være med til at regulere din diabetes.

Læs mere om kurset her

Har du KOL, oplever du måske, ligesom mange andre med samme sygdom, begrænsninger i hverdagen.

Et rehabiliteringsforløb kan være med til at give dig mere overskud og velvære i dagligdagen.

I forløbet vil du få en viden omkring din sygdom og blive bevidst om, hvad du selv
kan gøre fremadrettet.

Målet er bl.a. du bliver tryg ved sygdommen og oplever færrest mulig begrænsninger, som følge af din KOL og at du får optimal livskvalitet i din hverdag.

Her kan du læse mere om kurset

Den ene dag er du rask, næste dag er du hjertepatient.

En ny hverdag melder sig, hvor spørgsmål og usikkerhed måske dukker op.

Hvad skal der ske og hvordan forholder du dig til, at du nu skal leve med en hjertesygdom?

Forløbet handler om at lære at leve med sygdommen og håndtere hverdagen bedst muligt.

Du vil bl.a. få en større viden omkring din sygdom og lære at forbygge forværring af din sygdom, så du bliver tryg ved dit hjerte og oplever mindst mulig begrænsning i hverdagen.

Du kan læse mere om kurset her

Tilmeld dig kursus herVej og husnr.
eks. 7900
eks. Nykøbing Mors
eks. 07031980
Otte cifre