Sundhedstilbud og kurser på Sundhedscenter Limfjorden

Som borger i Morsø Kommune tilbyder vi dig en række gratis sundhedstilbud gennem Sundhedscenter Limfjorden. Hos os kan du få råd, vejledning og information indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Der er også mulighed for kursustilmelding.

Åbent Hus Vejning - sidste mandag i måneden kl. 15.30 - 16.30 - dog ikke i juli måned!

Kom til en uforpligtende snak og evt. vejning på vores Tanita vægt.

Du vil få en forklaring på overordnet sundhedsstatus og blive vejledt i sundhedstilbud enten kommunalt eller privat.

Der vil være kostvejleder eller sygeplejerske til stede.

I 2019 er der åbent hus vejning:

 • Mandag den 29. april
 • Mandag den 27. maj
 • Mandag den 24. juni
 • Juli: Sommerferie
 • Mandag den 26. august
 • Mandag den 30. september
 • Mandag den 28. oktober
 • Mandag den 25. november
 • Mandag den 16. december


Livsstilscaféer

Vi udbyder hold igen i 2019. 

Alle caféer foregår på Sundhedscenter Limfjorden, Strandparken 48, 2. sal, 7900 Nykøbing.

Tilmelding til caféerne kan ske på sundmors@morsoe.dk eller på tlf.: 9970 6900.

 

Har du en kronisk sygdom? 

Hvad er kronisk sygdom og hvordan skal jeg forholde mig til det?

Har du fået konstateret en kronisk sygdom og er usikker på hvordan det vil påvirke dig og din hverdag?

Vi tilbyder dig rehabilitering indenfor:

 • Kræft
 • KOL
 • Hjerte/kar samt
 • Type 2-diabetes (sukkersyge)

Læs mere i pjecen: Kronisk sygdom

Har du en henvisning fra din egen læge/sygehus, så bliver du prioriteret fremfor borgere, der ikke har en henvisning. 

 

Du er altid velkommen til at kontakte os på 9970 6900 for yderligere information eller tilmelding.

Telefontider

Mandag - torsdag kl. 7.30 - 15.00
Fredag kl. 7.30 - 12.00

Mestringsforløb for borgere med kronisk sygdomme

Rehabilitering betyder ”at vende tilbage til et tidligere stadie” og her vil det sige at vende tilbage eller nærme sig et hverdagsliv og en livskvalitet som før sygdommen opstod.

Vi kan hjælpe dig, hvis du har været indlagt på sygehuset og sygehuset har henvist dig til genoptræning.

Vi kan også hjælpe dig med træning, hvis du har en fysisk funktionsnedsættelse, som er forårsaget af sygdom (f.eks. influenza eller et fald - IKKE i forbindelse med sygehusindlæggelse)

Formålet er at hjælpe dig til størst mulig livskvalitet med din kroniske sygdom. 

Vi indleder alle forløb med en individuel samtale og herefter er tilbuddet gruppebaseret, derfor skal du også være indstillet på at dele dine erfaringer med andre, samt deltage aktivt.

Fysisk aktivitet er også vigtigt og indgår derfor også i vores rehabiliteringsforløb.

Træningen varetages af vore terapeuter.

Kræftrehabilitering

Et forløb til dig, der har eller har haft kræft.

Vi indleder alle forløb med en individuel samtale, hvor du fortæller om dig selv og din situation, og hvad der fylder i dit liv lige nu.

Ud fra dette planlægger vi sammen de første skridt, du kan tage i retningen af en bedre hverdag.

Diabetes type 2

Har du type 2 diabetes ? Vi tilbyder dig hjælp til at styre din diabetes, så den ikke styrer dig.

Er du usikker på, hvilken kost der påvirker dit blodsukker og hvad med motionen?

Hos os er målet, at du får en større viden omkring din diabetes og giver dig redskaber til at lære bl.a. hvordan kost og motion kan være med til at regulere din diabetes.

Hvis du har et akut behov, kræver det at din egen læge/sygehuset laver en faglig vurdering (henvisning).

KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse)

Har du KOL, oplever du måske, ligesom mange andre med samme sygdom, begrænsninger i hverdagen.

Et rehabiliteringsforløb kan være med til at give dig mere overskud og velvære i dagligdagen.

I forløbet vil du få en viden omkring din sygdom og blive bevidst om, hvad du selv kan gøre fremadrettet.

Målet er bl.a. at du bliver tryg ved sygdommen og oplever færrest mulige begrænsninger, som følge af din KOL og at du får optimal livskvalitet i din hverdag.

Hvis du har et akut behov, kræver det at din egen læge/sygehuset laver en faglig vurdering (henvisning).

Hjerte-/karsygdom

Den ene dag er du rask, næste dag er du hjertepatient.

En ny hverdag melder sig, hvor spørgsmål og usikkerhed måske dukker op.

Hvad skal der ske og hvordan forholder du dig til, at du nu skal leve med en hjertesygdom?

Forløbet handler om at lære at leve med sygdommen og håndtere hverdagen bedst muligt.

Du vil bl.a. få en større viden omkring din sygdom og lære at forebygge forværing af din sygdom, så du bliver tryg ved dit hjerte og oplever mindst mulig begrænsning i hverdagen.

For at du kan komme på mestringsforløbet for borgere med hjerte-/karsygdom, skal du have en lægehenvisning.

Rygestop

Er du træt af at være lænket til tobakken og din afhængighed? Så har du nu muligheden for at tage første skridt mod at blive røgfri sammen med andre i samme situation. Tilmeld dig forløbet, hvor vi laver en fælles rygestopdato efter tredje gang. Derefter støtter vi hinanden i rygestoppet.

Du vil på kurset få viden om, hvilken betydning rygning kan have for dit liv, og hvilke sundhedsfordele der kan være ved et rygestop.

Vi mødes 6 gange fordelt over 6 uger.  Du vil på holdet bl.a. få hjælp til at:

 • Holde motivationen
 • Overvinde svære situationer og vende tanker til det positive
 • Holde vægten

Læs mere her i pjecen: Rygestop

Tilmelding kan ske på sundmors@morsoe.dk eller på tlf.: 9970 6900.

Vi udbyder hold igen senere i 2019.

Link til Stoplinien

 

Nu har du muligheden for at ændre dine vaner med støtte fra medkursister, kostvejleder og instruktør.
Kurset indeholder motion og teori vedr. sund livsstil. Et samarbejde med Midtmors Sport. Der er en egenbetaling på motionsdelen.

Læs mere her i pjecen: Knæk dine kost- og motionsvaner - for dig med BMI over 30

Vi udbyder hold igen senere i 2019. 

Tilmeld dig kursus her

Vej og husnr.
eks. 7900
eks. Nykøbing Mors
eks. 07031980
Det er vigtigt, at du noterer dit telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig. Det drejer sig om 8 cifre
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren i Morsø Kommune findes på kommunens hjemmeside.

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.