Sundhedstilbud og kurser på Sundhedscenter Limfjorden

Som borger i Morsø Kommune tilbyder vi dig en række gratis sundhedstilbud gennem Sundhedscenter Limfjorden. Hos os kan du få råd, vejledning og information indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Der er også mulighed for kursustilmelding.

OBS !!!! Sundhedscenter Limfjordens feriebemanding:

 • Sundhedsteamet holder sommerferielukket i perioden 19. juli – 6. august 2021 (uge 29 – 31)
 • Administrationen holder sommerferielukket i perioden 19. juli – 30. juli 2021 (uge 29 – 30)

Pga. smittefare er Sundhedscenter Limfjorden fortsat kun åben for de borgere, der har en aftale


Åbent Hus Vejning - sidste mandag i måneden kl. 15.30 - 16.30!

Kom til en uforpligtende snak og evt. vejning på vores Tanita vægt.

Du vil få en forklaring på overordnet sundhedsstatus og blive vejledt i sundhedstilbud enten kommunalt, i forening eller privat.

Der vil være kostvejleder eller sygeplejerske til stede. Det foregår på Sundhedscenter Limfjorden, 2. sal

I 2021 er der åbent hus vejning:

 • Kontakt os på 9970 6900 og book tid

Livsstilscaféer

Morsø Kommune udbyder livsstilscaféer. Emner kan f.eks. være:

 • Fif til hurtig og sund aftensmad
 • Kend dine varer
 • Kost ved diabetes, hjertesygdom eller KOL
 • Søvn

Caféerne foregår på Sundhedscenter Limfjorden, Strandparken 48, 2. sal, 7900 Nykøbing. Vi kan, i begrænset omfang, komme ud til jer, hvis I kan samle min. 15 personer.


Kom og Kvit

Et tilbud om støtte for dig, der ønsker at stoppe med at ryge. Mere information samt tilmelding kan ske på sundmors@morsoe.dk eller på tlf.: 9970 6900.

Har du en kronisk sygdom? 

Hvad er kronisk sygdom og hvordan skal jeg forholde mig til det?

Har du fået konstateret en kronisk sygdom og er usikker på hvordan det vil påvirke dig og din hverdag?

Vi tilbyder dig rehabiliteringsforløb indenfor:

 • Kræft
 • KOL
 • Hjerte/kar samt
 • Type 2-diabetes (sukkersyge)

Læs mere i pjecen: Rehabiliteringsforløb

Din egen læge eller sygehuset kan henvise dig til disse forløb.

Du er altid velkommen til at kontakte os på 9970 6900 for yderligere information eller tilmelding.

Telefontider

Mandag - torsdag kl. 7.30 - 15.00
Fredag kl. 7.30 - 12.00

Rehabiliteringsforløb for borgere med kronisk sygdomme

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger og sundhedsfaglige medarbejdere (sygeplejerske, fysioterapeut og kostvejleder), hvor det handler om at støtte borgeren i processen med at genvinde evnen til at leve et godt liv på trods af sygdommen. Forløbet indeholder undervisning, træning og støtte

Formålet med rehabiliteringsforløbet er at hjælpe borgeren til størst mulig livskvalitet med den kroniske sygdom. 

Vi indleder alle forløb med en individuel samtale og herefter er tilbuddet gruppebaseret, derfor skal borgeren også være indstillet på at deltage aktivt.

Fysisk aktivitet er også vigtigt og indgår derfor også i vores rehabiliteringsforløb.

Træningen foregår på niveauinddelte hold og varetages af vores terapeuter.

Kræftrehabilitering

Et forløb til dig, der har eller har haft kræft.

Vi indleder alle forløb med en individuel samtale, hvor du fortæller om dig selv og din situation, og hvad der fylder i dit liv lige nu.

Ud fra dette planlægger vi sammen de første skridt, du kan tage i retningen af en bedre hverdag.

Diabetes type 2

Har du type 2 diabetes?
Vi tilbyder dig hjælp til at styre din diabetes, så den ikke styrer dig.

Er du usikker på, hvilken kost der påvirker dit blodsukker og hvad med motionen?

Hos os er målet, at du får en større viden omkring din diabetes og giver dig redskaber til at lære bl.a. hvordan kost og motion kan være med til at regulere din diabetes.

Hvis du har et akut behov, kræver det at din egen læge/sygehuset laver en faglig vurdering (henvisning).

KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse)

Har du KOL, oplever du måske, ligesom mange andre med samme sygdom, begrænsninger i hverdagen.

Et rehabiliteringsforløb kan være med til at give dig mere overskud og velvære i dagligdagen.

I forløbet vil du få en viden omkring din sygdom og blive bevidst om, hvad du selv kan gøre fremadrettet.

Målet er bl.a. at du bliver tryg ved sygdommen og oplever færrest mulige begrænsninger, som følge af din KOL og at du får optimal livskvalitet i din hverdag.

Hvis du har et akut behov, kræver det at din egen læge/sygehuset laver en faglig vurdering (henvisning).

Hjerte-/karsygdom

Måske har du oplevet, at du den ene dag følte dig rask, og næste dag er du hjertepatient.

En ny hverdag melder sig, hvor spørgsmål og usikkerhed måske dukker op.

Hvad skal der ske og hvordan forholder du dig til, at du nu skal leve med en hjertesygdom?

Forløbet handler om at lære at leve med sygdommen og håndtere hverdagen bedst muligt.

Du vil bl.a. få en større viden omkring din sygdom, lære at forebygge forværring af din sygdom, bliver tryg ved at træne og oplever mindst mulig begrænsning i hverdagen.

For at du kan komme på mestringsforløbet for borgere med hjerte-/karsygdom, skal du have en lægehenvisning.

Rygestopforløbet 'Kom og Kvit'

Et tilbud om støtte for dig, der ønsker at stoppe med at ryge

Formål
Du vil gennem teori og gruppesamtaler få viden og redskaber til at blive røgfri.

Indhold
I Kom & Kvit arbejder vi med 8 forskellige emner. Formålet er at komme hele vejen omkring de emner, der rører sig i et rygestop. Gennem aktiv deltagelse, dialog og samspil mellem dig og de øvrige deltagere i gruppen, kan dine oplevelser og erfaringer blive ressourcer, som bliver en støtte for jer alle på vejen mod et røgfrit liv.

Individuel indledende samtale
Forløbet startes altid med en individuel indledende samtale med en rygestoprådgiver.

Formålet med mødet er at finde ud af, om tilbuddet er noget for dig. Vi får en snak om, hvor du er i dine tanker om at blive røgfri, sætter en dato for dit rygestop og laver en plan for det videre forløb.

Kontakt med dig mellem møderne
Som en vigtig del af tilbuddet til dig indgår der telefonopringninger. De skal bidrage til at dit engagement opretholdes, og at du fastholdes i forløbet. Derudover kan kontakten mellem møderne være en betydningsfuld støtte for dig i hverdagen.

Tidspunkt
Møde 1 gang i ugen (ca. 1,5 - 2 timer pr. gang). Der er 1 tema pr. gang og i alt 8 temaer.

Deltagere
Der vil max være 10 deltagere pr. hold.

I Kom & Kvit skal du forvente at der løbende starter nye deltagere i gruppen, og andre afsluttes. Gruppen har således en omskiftelig karakter, der muliggør, at nye deltagere kan lade sig inspirere af jer, der er mere rutinerede deltagere og allerede har gjort jer erfaringer undervejs i forløbet. Samtidig kan du opleve en glæde ved, at dine erfaringer er til gavn for andre, og du bliver mindet om, hvor langt du er nået i dit eget arbejde med rygestoppet.

Henvisning
Der kræves ingen henvisning, men tilmelding er nødvendig på sundmors@morsoe.dk eller på tlf.: 9970 6900.

Pris
Tilbuddet er gratis for dig, der er bosat i Morsø Kommune.

Link til Stoplinien

 

Nu har du muligheden for at ændre dine vaner med støtte fra medkursister, kostvejleder og instruktør.
Kurset indeholder motion og teori vedrørende sund livsstil. Et samarbejde med et lokalt træningscenter. Der er en mindre egenbetaling på motionsdelen.

Læs mere her i pjecen: Knæk dine kost- og motionsvaner - for dig med BMI over 30 eller Knæk dine kost- og motionsvaner - for dig ml. 18 - 25 år

Spørgsmål og tilmelding til Karina Søndergaard på telefon 9970 6900 eller mail sundmors@morsoe.dk                          

Vi glæder os til at se dig.