Sundhedstilbud/kurser på Sundhedscenter Limfjorden

Som borger i Morsø Kommune tilbyder vi dig en række gratis sundhedstilbud gennem Sundhedscenter Limfjorden. Hos os kan du få råd, vejledning og information indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Der er også mulighed for kursustilmelding.

Åbent Hus Vejning - første gang 30. april fra kl. 15.30 - 16.30

Kom til en uforpligtende snak og evt. vejning på vores Tanita vægt.
Du vil få en forklaring på overordnet sundhedsstatus og blive vejledt i sundhedstilbud enten kommunalt eller privat.
Der vil være sygeplejerske og kostvejleder til stede.
Sidste mandag i måneden fra kl. 15.30 - 16.30

Livsstilscafé

Se tider og temaer til højre under nyt fra sundhedscentret.
Tilmelding til café.


Knæk dine kost- og motionsvaner - for dig med BMI over 30

Nu har du muligheden for at ændre dine vaner med støtte fra medkursister, kostvejleder og instruktør.
Kurset indeholder motion og teori vedr. sund livsstil. Et samarbejde med Midtmors Sport. Der er en egenbetaling på motionsdelen.

Læs mere her


Rygestop

Overvejer du at kvitte tobakken? Det kan være hårdt arbejde og så er det rart med opbakning fra andre kursister og rygestopsinstruktør.
På vores rygestopskursus får du råd og vejledning i, hvordan du gør dit rygestop til en succes.

Rygestopkursus kører i perioden 27. september - 8. november kl. 16.00 - 18.00.


Kronisk sygdom

Hvad er kronisk sygdom og hvordan skal jeg forholde mig til det?
Har du fået konstateret en kronisk sygdom og er usikker på hvordan det vil påvirke dig og din hverdag?
Vi tilbyder dig rehabilitering indenfor kræft, KOL, hjerte/kar samt type 2-diabetes (sukkersyge).

Du er altid velkommen til at kontakte os på 9970 6900 for yderligere information eller tilmelding.

Du kan også tilmelde dig kurserne nederst på siden.

 

Du har nu mulighed for at tage første skridt mod at blive røgfri sammen med andre i samme situation.
Du vil på kurset få viden om, hvilken betydning rygning kan have for dit liv, og hvilke sundhedsfordele der kan være ved et rygestop.

Vi mødes 6 gange fordelt over 6 uger.  Du vil på holdet bl.a. få hjælp til at:

  • Holde motivationen
  • Overvinde svære situationer og vende tanker til det positive
  • Holde vægten

Læs mere om tilbuddet her

Rehabilitering


betyder ”at vende tilbage til et tidligere stadie” og her vil det sige at vende tilbage eller nærme sig et hverdagsliv og en livskvalitet som før sygdommen opstod.


Formålet er at hjælpe dig til størst mulig livskvalitet med din kroniske sygdom. 

Vi indleder alle forløb med en individuel samtale og herefter er tilbuddet gruppebaseret, derfor skal du også være indstillet på at dele dine erfaringer med andre, samt deltage aktivt.

Fysisk aktivitet er også vigtigt og indgår derfor også i vores rehabiliteringsforløb.

Træningen varetages af vore terapeuter.

Et forløb til dig, der har eller har haft kræft.

Vi indleder alle forløb med en individuel samtale, hvor du fortæller om dig selv og din situation, og hvad der fylder i dit liv lige nu.

Ud fra dette planlægger vi sammen de første skridt, du kan tage i retningen af en bedre hverdag.

Læs mere om kurset her

Har du type 2 diabetes og svært ved at styre dit blodsukker?

Vi tilbyder dig hjælp til at styre din diabetes, så den ikke styrer dig.

Er du usikker på, hvilken kost der påvirker dit blodsukker og hvad med motionen?

Hos os er målet, at du får en større viden omkring din diabetes og give dig redskaber til at lære bl.a. hvordan kost og motion kan være med til at regulere din diabetes.

Læs mere om kurset her

Har du KOL, oplever du måske, ligesom mange andre med samme sygdom, begrænsninger i hverdagen.

Et rehabiliteringsforløb kan være med til at give dig mere overskud og velvære i dagligdagen.

I forløbet vil du få en viden omkring din sygdom og blive bevidst om, hvad du selv kan gøre fremadrettet.

Målet er bl.a. at du bliver tryg ved sygdommen og oplever færrest mulige begrænsninger, som følge af din KOL og at du får optimal livskvalitet i din hverdag.

Her kan du læse mere om kurset

Den ene dag er du rask, næste dag er du hjertepatient.

En ny hverdag melder sig, hvor spørgsmål og usikkerhed måske dukker op.

Hvad skal der ske og hvordan forholder du dig til, at du nu skal leve med en hjertesygdom?

Forløbet handler om at lære at leve med sygdommen og håndtere hverdagen bedst muligt.

Du vil bl.a. få en større viden omkring din sygdom og lære at forebygge forværing af din sygdom, så du bliver tryg ved dit hjerte og oplever mindst mulig begrænsning i hverdagen.

Du kan læse mere om kurset her

Tilmeld dig kursus her

Vej og husnr.
eks. 7900
eks. Nykøbing Mors
eks. 07031980
Otte cifre
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren i Morsø Kommune findes på kommunens hjemmeside.

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.