Sygeplejeklinikker

En sygeplejeklinik er et sted, hvor du selv tager hen og får hjælp til din sygepleje. Det kan være hjælp til medicin, sår, kost og meget mere. Klinikkerne er bemandet med sygeplejersker og der er tre sygeplejeklinikker i Morsø Kommune.

Sygeplejeklinikkernes ydelser omfatter blandt andet:

 • Vejledning og instruktion i forhold til aktuel sygdom
 • Medicindosering og administration herunder brug af inhalationsmedicin
 • Sårpleje og øjendrypning
 • Fjernelse af tråde og lignende efter operation
 • Blodsukkermålinger og injektioner
 • Opfølgning på støttestrømper (måltagning af støttestrømper sker i eget hjem)
 • Samtale om inkontinens hjælpemidler (efter lægehenvisning)
 • I særlige tilfælde og i samarbejde med misbrugsambulatoriet udleveres Antabus
 • Henvisning - vejledning/støtte/forebyggelse til Sundhedscenteret og andre samarbejdspartnere i Morsø Kommune

Sygeplejeydelser kan kun leveres i Sygeplejeklinikkerne når nedenstående kriterier er opfyldt

Du skal visiteres til ydelse på sygeplejeklinikkerne via visitationen i Morsø Kommune.

Du kan modtage sygeplejeydelser efter henvisning, det vil sige din læge, vagtlæge, speciallæge eller sygehus som retter henvendelse til kommunens visitation eller hjemmesygeplejerske.
Herfra vil du blive henvist til sygeplejeklinikkerne, når du er i stand til komme på den.

 • Du skal være tildelt sygeplejeydelser fra visitationen
 • Du skal være i stand til selv at møde op i klinikken, evt. ved egen hjælp eller ved hjælp af
  ægtefælde, pårørende eller andre
 • Du skal være i stand til at flytte dig selv
 • Din almene tilstand skal muligøre modtagelse af ydelsen i sygeplejeklinik
 • Ved ydelser der involverer medicin skal du selv medbringe behandlende medicin
 • Gængse sårprodukter udleveres til behandling, hvorimod cremer og lignende skal man selv
  medbringe

Book til der passer dig

Sygeplejeklinikkerne giver øget fleksibilitet, ved at du selv er med til at planlægge din mødetid.
Sygeplejeklinikkerne ligger centralt og det er nemt at komme til og fra klinikken. Der er P-pladser ved klinikkerne.
Såfremt du ikke er i stand til at komme på sygeplejeklinikkerne, får du tilbud om, at sygeplejeopgaven leveres i dit hjem/på din opholdsadresse. 

Serviceniveau

Sygeplejeklinikkerne er åben på planlagte tider på hverdage, i weekenden og på helligdage samt i særlige tilfælde efter aftale.

Betaling

Ydelser der leveres i Morsø Kommunes sygeplejeklinikker er gratis.
Der ydes ikke transportgodtgørelse til sygeplejeklinikkerne.