Træning på Sundhedscentret og i eget hjem

Genoptræning og vedligeholdelsestræning dækker over en bred indsats. Målet er også at støtte dig i at bevare ansvaret for dit eget liv og din egen sundhed.

OBS !!!! Sundhedscenter Limfjordens feriebemanding:

  • Træning og genoptræning er åben hele sommeren for akutbehandlinger. Hvis du har en aftale og du bliver syg, kan du melde afbud på tlf.nr. 9970 6900
  • Administrationen holder sommerferielukket i perioden 19. juli – 30. juli 2021 (uge 29 – 30)


Pga. smittefare er Sundhedscenter Limfjorden fortsat kun åben for de borgere, der har en aftale.

Hvis du i forbindelse med sygdom, sygehusophold eller af andre årsager har behov for genoptræning/træning er der flere forskellige muligheder.

Målet med indsatsen er, at du bedst muligt bliver i stand til at være aktiv og deltage i de aktiviteter, der giver dig en god livskvalitet.

Er du i tvivl om du er berettiget til træning/genoptræning, så kontakt Sundhedscenter Limfjorden på tlf. 9970 6900.

Læs mere her:

Har du været indlagt og har fået funktionsnedsættelse, kan du være berettiget til genoptræning.

Det er sygehusets læger, der vurderer, om du har behov for genoptræning. Sygehuset skriver en individuel genoptræningsplan til dig, som sendes til kommunen og din egen læge.

Herefter kontakter vi dig med et konkret tilbud om genoptræning.

Genoptræningsplanerne visiteres løbende.

Indenfor 5 hverdage fra modtagelsen af genoptræningsplanen får du et brev omkring modtagelse af genoptræningsplan samt en tid til første samtale/undersøgelse.
Her aftales hvad genoptræningen skal rette sig imod og hvilket mål, der skal stiles efter. Tilbuddet om træning foregår ud fra Morsø Kommunes ydelseskatalog med udgangspunkt i dit individuelle behov.

Genoptræningen er gratis og varetages af kommunens egne fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Almen genoptræning sker efter Sundhedslovens § 140.

Har du været indlagt og har fået funktionsnedsættelse, kan du være berettiget til genoptræning.

Vurderer sygehusets læge, at genoptræningen skal være i tæt tværfaglig samarbejde med speciallæge eller det er nødvendigt for din sikkerhed foregår træningen på sygehuset.

Det kaldes specialiseret genoptræning.

Hvis du skal gå til specialiseret genoptræning, vil du få en kopi af genoptræningsplanen med fra sygehuset efter besøg på skadestue, ambulatorium eller ved udskrivelse fra et sengeafsnit.

Genoptræningsplanen sendes til Morsø Kommune og din egen læge og til det sygehus, hvor træningen skal foregå.

Du vil blive indkaldt til undersøgelse/vurdering af sygehuset.

Genoptræningen er gratis og varetages af fysioterapeuter og ergoterapeuter på sygehuset.

Almen genoptræning sker efter Sundhedslovens § 140.

Har du været syg og er blevet svækket, uden at have være indlagt, har du mulighed for at få genoptræning.

Genoptræningen har det formål, at du skal opnå den samme funktionsevne som tidligere eller den bedst mulige funktionsevne – såvel bevægelses- og aktivitetsmæssigt som socialt.

Genoptræningen er gratis og foretages af en kommunalt ansat fysioterapeut og foregår i dit hjem eller på Morsø afklaringscenter, hvis det er dér du er.

Hvis du har et ønske om et genoptræningstilbud, skal du henvende dig på Sundhedscenter Limfjorden, som vurderer hvilken træning du kan tilbydes.

Genoptræning bevilges i henhold til Servicelovens § 86, stk. 1. 

Har du, på grund af nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne, behov for træning til vedligeholdelse af færdigheder. Vedligeholdende træning gives 1-3 gange som oftest i forlængelse af et genoptræningsforløb. Formålet er, at hjælpe dig med at fastholde det funktionsniveau, der er opnået ved genoptræningen.

Hvis du har spørgsmål omkring vedligeholdelsestræning er du velkommen til at kontakte Sundhedscenter Limfjorden, Strandparken 48, 2. og 3. sal, 7900 Nykøbing Mors, telefon 9970 6900.

Træningen tilbydes ud fra en faglig vurdering af din samlede situation.

Genoptræning bevilges i henhold til Servicelovens § 86

Balancetræning for +65 årige

Kan du mærke, at din balance er blevet dårligere og at dine ben giver "lidt efter" under dig?
Så kan balancetræning på hold være noget for dig.
Vi tilbyder et gratis kursus, hvor målet er, at vedligeholde og i videst muligt omfang genvinde tabt balanceevne.
Vi har skiftevis hold tre forskellige steder: Sundhedscenter Limfjorden, Hvidbjerg Plejecenter og Morsø Afklaringscenter.
Kurset forløber sig over 10 uger - 1 gang ugentligt.
Dette tilbud er til dig, der er bosat i Morsø Kommune og selv kan gå enten med eller uden stok/rollator.
Du skal selv sørge for transport.

Balancetræning bevilges i henhold til Servicelovens § 86

Bækkenbundstræning for +65 årige

Ønsker du at forebygge eller har du problemer med at holde tæt? Det kan skyldes, at dine muskler i bækkenbunden er svage.
Ofte kan du afhjælpe problemet med bækkenbundstræning.
Vi tilbyder et lukket holdforløb (kønsopdelt) - med mulighed for individuel vejledning.
Gennem undervisning og vejledning er formålet at skabe forståelse for egen situation og bedre kontrol over bækkenbunden.
Kurset er gratis og henvender sig til dig, der er bosat i Morsø Kommune.
Du skal ikke visiteres til dette tilbud, men kan blot selv henvende dig.
Du skal selv sørge for transport.

Bækkenbundstræning bevilges i henhold til Sundhedslovens § 119

 

 

 

Knogleskørhed - osteoporose

Er du diagnosticeret med knogleskørhed og vil du gerne vide mere om, hvordan du forholder dig til knogleskørhed (osteoporose)?
- så tilmeld dig vores holdforløb "Knoglestærk hele livet".

Her får du både undervisning og træning, der tager udgangspunkt i, hvordan du kan bevare en aktiv dagligdag og forebygge brud og/eller sammenfald.

Kurset er gratis og forløber sig over otte mødegange - 1 gang ugentligt.

Et tilbud til dig, der er bosat i Morsø Kommune.

Henvisning skal ske fra egen læge eller sygehuset.

Du skal selv sørge for transport.

Osteoporose bevilges i henhold til Sundhedslovens § 119.

Folketinget vedtog den 24. maj 2018, at borgerne har ret til frit valg af genoptræning, når den ansvarlige kommune ikke kan tilbyde opstart af det tildelte genoptræningsforløb senest 7 dage efter udskrivning fra hospitalet. Denne ret gælder ifølge loven for den såkaldte almene genoptræning og den specialiserede rehabilitering.

Læs mere her