Anmeld fejl og mangler på vej- og stinettet

Giv os et praj, når du ser et ødelagt vejskilt, et hul i cykelstien, et væltet træ eller lignende. Fejl ved signal i lyskryds og gadelys, der ikke virker, skal meldes til Verdo Teknik A/S. Du kan også hente vores App og melde ind, når du ser mangler.

Vi vil gerne gøre det nemt for dig at hjælpe kommunen og dine medborgere. Opdager du fejl og mangler på veje, stier eller i parker, så giv os et praj. Allerhelst med din mobil og vores app, når du står derude, hvor problemet er.

Vi anbefaler derfor, at du henter app'en "Giv et praj - Morsø" i din App Store eller Play Butik. Det er gratis.

Dermed kan du via din mobil give os et praj lige der, hvor du opdager problemet. Det foregår via GPS og kamera, og på den måde får vi en præcis placering og et billede af problemet. Det gør det lettere for os at finde frem til stedet, når vi skal finde en løsning.

Via en PC kan du melde ind via det grønne ikon "Fejlmeld veje, stier og parker"

Du kan også ringe til Teknisk Drift på 9970 6702 eller sende en mail til lene.jensen@morsoe.dk

Hvis du skal bruge hjælp til selvbetjeningsløsningen, kan du kontakte Den Digitale Hotline på tlf. 7020 0000

Morsø Kommune modtager fra tid til anden henvendelser, som går på, at de oplever fejl i forbindelse med navigation via GPS. I langt de fleste tilfælde skyldes fejlene forhold som kommunen ikke selv er herre over.

De private kortfirmaer indhenter løbende adressedata i den Offentlige Informations Server (IOS), som opdateres og ajourføres af alle landets kommuner. Firmaerne supplerer disse oplysninger med gennemkørsel af landets veje, hvor der indsamles data for ændringer på vejnettet samt registreres nye veje.

Skulle du alligevel opleve fejl, kan disse indberettes til de største leverandører af GPS-data ved at følge nedenstående links.

Navteq: https://mapfeedback.here.com/

Teleatlas: http://mapinsight.teleatlas.com

Google Maps: http://www.google.dk/maps

Vær dog opmærksom på, at de indberettede fejl skal behandles, ligesom din private GPS skal opdateres, inden ændringerne fremgår af din private GPS.