Brug af offentlige veje og arealer

Ønsker du at bruge offentlige vejarealer eller andre kommunale arealer til fx opstilling af container, arrangementer i gågaden, lejlighedsskiltning i forbindelse med arrangementer eller nabohjælp-skilte, skal du ansøge kommunen om tilladelse.

Hvis du skal søge om tilladelse til gravearbejde f.eks. i forbindelse med ledningsarbejde, eller vil du se dine gravetilladelser, skal du bruge de grønne bokse. Nedenfor kan du ansøge om tilladelse til:

 

Arrangementsskiltning omfatter skiltning til arrangementer som fx Kulturmødet, Skaldyrsfestivalen, cykelløb og motionsløb.

Husk følgende oplysninger i ansøgningen:

 • Beskrivelse af arrangementet
 • Beskrivelse af skiltenes typer, dimensioner og layout 
 • Angivelse af skiltenes placering (skilteplan)
 • Tid og sted
 • Dine kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger:

Ansøgningen skal sendes til teknikogmiljo@morsoe.dk att.: Trafik, GIS og Anlæg.

Forventet sagsbehandlingstid: Maks. 14 dage.

Se Morsø Kommunes gågaderegulativ forinden ansøgning.

Husk følgende oplysninger i ansøgningen:

 • Beskrivelse af arrangementet herunder
  • Beskrivelse af faste genstande som fx telte, scener og køretøjer,
  • Kørsel og parkering i gågaden,
 • Tid og sted
 • Dine kontaktoplysninger

 

Kontaktoplysninger:

Ansøgningen skal sendes til teknikogmiljo@morsoe.dk att.: Trafik, GIS og Anlæg.

Forventet sagsbehandlingstid: Maks. 14 dage.

Du skal ansøge om tilladelse til kørsel på det offentlige vejnet med særtransport, når køretøjet ikke overholder dimensionsbekendtgørelsen for køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk.

Husk følgende oplysninger i ansøgningen:

 • Beskrivelse af køretøjet
 • Beskrivelse af ruten herunder med angivelse af vejbroer, og lignende
  • Eventuel skilteplan
 • Tid og sted
 • Dine kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger:

Ansøgningen skal sendes til teknikogmiljo@morsoe.dk att.: Trafik, GIS og anlæg.

Forventet sagsbehandlingstid: Maks. 14 dage.

Du kan ansøge om almindelig servicevejvisning (blå/hvid-tavle) til din virksomhed, museum, seværdighed eller lignende.

Husk følgende oplysninger i ansøgningen:

 • Beskrivelse af
  • hvorfor der ønskes servicevejvisning
  • om der er en trafikal begrundelse og i så fald hvilken, 
 • Angivelse af skiltenes ønskede placering (skilteplan)
 • Dine kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger:

Ansøgningen skal sendes til teknikogmiljo@morsoe.dk att.: Trafik, GIS og Anlæg.

Forventet sagsbehandlingstid: Maks. 14 dage.

Du kan ansøge om særlig servicevejvisning (sort/hvid-tavle) til din lokale virksomhed, gårdbutik, kunstgalleri, cykelforretning eller lignende beliggende i det åbne land.

Husk følgende oplysninger i ansøgningen:

 • Se ansøgningsskemaet
 • Beskrivelse af
  • hvorfor der ønskes servicevejvisning
  • om der er en trafikal begrundelse og i så fald hvilken, 
 • Angivelse af skiltenes ønskede placering (skilteplan)
 • Dine kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger:

Ansøgningsskemaet udfyldes, og sendes til teknikogmiljo@morsoe.dk att.: Trafik, GIS og Anlæg.

Forventet sagsbehandlingstid: Maks. 14 dage.