Nykøbing Mors Havn

Havnen i Nykøbing har både funktion som erhvervshavn og lystbådehavn.

Erhvervshavnen i Nykøbing bliver benyttet af muslingefiskerne, der losser muslinger.
Jævnt fordelt hen over året bliver der desuden losset korn, foderstoffer, træpiller og meget andet fra coastere. 
der ud over bliver erhvervshavnen benyttet af fritidsfiskere.

Lystbådehavnen i Nykøbing Mors er privat selvstændig lystbådehavn. Se mere på Morsø Sejlklubs og Marinas hjemmeside.