Sundby Havn

Sundby Mors Havn er placeret ved Vildsundbroen, som forbinder Mors og Thy

Den nye lystbådehavn, som blev indviet i juni 2013, har 100 bådpladser. Se mere om Sundby Mors havn via deres hjemmeside.

Havnen centrum for en række søsportsaktiviteter og er hjemsted SOL, som er et netværkssamarbejde mellem foreninger, efterskoler og ungdomsskoler på Mors og i Thy.

Anlægget af den nye havn er sket via at stort frivilligt engagement, fondsmidler og finansiering fra Morsø Kommune, som ejer havnen.