Kommerciel servicevejvisning

Her kan du ansøge om kommerciel servicevejvisning til din virksomhed.

Om Kommerciel servicevejvisning

Kommerciel servicevejvisning er vejvisning til f.eks. attraktioner, seværdigheder, overnatningsmål, og offentlige og private virksomheder. Der kan anvendes firmanavn og godkendt symbol, men ikke logo på skiltene.

Kommerciel servicevejvisning opsættes af kommunen og betales af ansøger. Af hensyn til trafiksikkerheden er det alene vejmyndigheden, der må opsætte vejvisningstavler. 

Ved mere end fire pilvejvisere, skal den kommercielle servicevejvisning samles på én fælles tavle, hvor der kun vises symboler.

 

Hvor vejvises der fra?

For kommerciel servicevejvisning kan der, indenfor tættere bebygget område, vejvises fra den nærmeste større vej, medmindre andet fremgår af bestemmelserne under de enkelte servicetavler eller servicemål. 

Uden for tættere bebygget område kan der vejvises fra nærmeste rutenummererede vej medmindre andet fremgår af bestemmelserne under de enkelte servicetavler eller servicemål.

For at finde et kort over nærmeste større eller rutenummererede vej klik her.