Sne og glatte veje

I Morsø Kommune sker den kommunale snerydning og glatførebekæmpelse efter en prioritering vedtaget i Vinterregulativet.

OBS! ”Den 28. januar 2021 er det besluttet at indføre et beredskab for klasse 3 vejene, der kan igangsættes ved ekstremsituationer som fx isslag, når glatførebekæmpelse på klasse 1 og klasse 2 veje er afsluttet.

Den kommunale snerydning og glatførebekæmpelse udføres efter principper vedtaget i Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser, herefter forkortet Vinterregulativet.

Det betyder, at indsatsen sker efter en prioritering, hvor vejnettet er delt op i 4 vejklasser – alt efter vejenes betydning for trafikafviklingen. På visse vejstrækninger foretages ikke vintertjeneste.

Indsatsen for vintertjeneste er forskellig i de 4 vejklasser, både hvad angår omfang, men også på hvilke tider af døgnet, der kan forventes snerydning og glatførebekæmpelse. Du kan du læse mere om indsatsen på de enkelte vej- og stiklasser nedenfor, og du kan klikke her for at se vejene indtegnet på kort med angivelse af de forskellige vejklasser. (OBS! Klasse 1 veje er Røde, Klasse 2 veje er Mørkeblå, Klasse 3 veje er Grønne og Klasse 4 veje er Lyseblå) 

Hvis du har spørgsmål til snerydning eller glatførebekæmpelse, kan du kontakte Materielgården på tlf. 9970 6702.

Snerydning og glatførebekæmpelse fordelt på vintervejklasser:

Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet.
Snerydningen igangsættes ved drivedannelse, eller når der er faldet et 5 cm jævnt lag.

Glatførebekæmpelse igangsættes på alle ugens dage og tider af døgnet og foretages ved præventiv saltning.

Snerydning kan foretages alle ugens dage i tiden fra kl. 3.00 til 19.00. Snerydningen igangsættes ved drivedannelse, og når der er faldet et 8 cm jævnt lag.

Glatførebekæmpelse kan igangsættes på alle ugens dage i tidsrummet mellem kl. 3.00 til 19.00, og foretages
med saltning ved konstatering af glat føre.

Snerydning kan foretages alle hverdage fra kl. 4.00 til 17.00.
Snerydningen igangsættes kun i det omfang, indsatsen på vintervejklasse 1 tog 2 er afsluttet.

Glatførebekæmpelse udføres ikke på klasse 3 veje.

Der udføres ingen kommunal vintertjeneste.

Snerydning og glatførebekæmpelse fordelt på vinterstiklasser:

Snerydning foretages alle ugens dage i tidsrummet fra kl. 4.00 til 21.00.

Glatførebekæmpelse igangsættes på alle ugens dage i tidsrummet mellem kl. 4.00 til 21.00.

Snerydning foretages som udgangspunkt kun på hverdage i tidsrummet fra kl. 4.00 til 21.00.

Glatførebekæmpelse igangsættes som udgangspunkt kun på hverdage i tidsrummet fra kl. 4.00 til 21.00.

Der udføres ingen kommunal vintertjeneste på vinterstiklasse 3 og 4 (rekreative stier).