Sne og glatte veje

I Morsø Kommune sker den kommunale snerydning og glatførebekæmpelse efter en prioritering vedtaget i Vinterregulativet.

Den kommunale snerydning og glatførebekæmpelse udføres efter principper vedtaget i Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser, herefter forkortet Vinterregulativet.

Det betyder, at indsatsen sker efter en prioritering, hvor vejnettet er delt op i 4 vejklasser – alt efter vejenes betydning for trafikafviklingen. På visse vejstrækninger foretages ikke vintertjeneste.

Indsatsen for vintertjeneste er forskellig i de 4 vejklasser, både hvad angår omfang, men også på hvilke tider af døgnet, der kan forventes snerydning og glatførebekæmpelse.   

Hvis du har spørgsmål til snerydning eller glatførebekæmpelse, kan du kontakte Materielgården på tlf. 9970 6702.