Taxikørsel i Morsø Kommune

Pr. 1. november 2018 er administrationen af taxikørsel overgået til Trafikstyrelsen.

 

Kontakt Trafikstyrelsen

Mail: info@fstyr.dk

Tlf.: 7221 8899

 

Hjemmeside: www.fstyr.dk