Trafiksikkerhed

Morsø Kommune har løbende fokus på at forbedre trafiksikkerheden i kommunen. Arbejdet med trafiksikkerhed foregår på mange niveauer, og gennem mange initiativer og indsatsområder.

Trafiksikkerhedskampagner

Mange ulykker i trafikken skyldes den måde hvorpå trafikanterne opfører sig i trafikken. Derfor afvikler Morsø Kommune løbende kampagner og information om trafiksikkerhed, der kan være med til at påvirke trafikanterne til en bedre adfærd i trafikken. Det er et langsigtet arbejde, og erfaringer viser at det er nødvendigt at gentage budskabet for at fastholde effekten. 

Du kan se de kampagner, som Morsø Kommune deltager i her: Kampagnekalender 2022.

Trafiksikkerhedsråd

Morsø Kommunes trafiksikkerhedsråd er nedsat af udvalget for Teknik og Miljø, med henblik på at afgive høringssvar på relevante anlægsprojekter. Trafiksikkerhedsområdet er sammensat af repræsentanter fra: Morsø Kommune, Kommunalpolitikere, Vognmænd, Busselskaber, Landmænd, Politiet, Dansk Kørelærerforening, Handicaporganisationer, Folkeskolerne og Friskolerne