Ansøgningsskema for VVM – Screening af konkrete projekter

En miljøvurdering er en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) ved gennemførelse af planer, programmer eller konkrete projekter. Miljøvurderingsloven omhandler både planer, programmer og konkrete anlægsprojekter.

En ansøgning om et konkret anlægsprojekt eller etablering af en virksomhed skal screenes  i forhold til fastlæggelse af indvirkningerne på miljøet for det pågældende anlægsprojekt eller virksomhed. Dette gælder for både hvor bygherren er en privat bygherre og når bygherren er kommunen selv.  Der kan også være tale planer og programmer som myndigheden udarbejder.

En ansøgning om et konkret anlægsprojekt kan betyde udarbejdelse af nødvendig planændring efter reglerne i planloven. Hvis screeningen fastslår, at der er tale om en plan, et program eller et konkret anlægsprojekt med væsentlige indvirkninger på miljøet tilvejebringes en miljøvurdering i form af Miljørapport.

Ansøgningsskemaet for VVM – Screening af konkrete projekter kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside i den grønne boks dokumenter via. linket her.

Det udfyldte ansøgningsskema kan indsendes til teknikogmiljo@morsoe.dk