Ændring af husdyrbrug

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide dit dyrehold eller bygge nye driftsbygninger, skal du ansøge kommunen om tilladelse, godkendelse eller benytte en anmeldeordning.

Ønsker du at etablere, udvide eller ændre et dyrehold mellem 3 og 15 dyreenheder skal du anmelde det til kommunen. Dette skal se på et skema, som skal indsendes sammen med en kapacitetserklæring.

Hvis vi ikke har reageret på anmeldelsen 2 uger efter vi har modtaget den, har du automatisk fået lov til det du søgte om. Har vi gjort indsigelse, må du ikke gøre noget før vi har truffet afgørelse.

Hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre et pelsdyrhold, der er større end 3 dyreenheder, kræver det tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12.

Det kræver en tilladelse eller en godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven, hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre et husdyrbrug over 15 DE.

Husdyrbrug opdeles i følgende tre størrelser:

  • Husdyrbrug mellem 15 og 75 DE, dog pelsdyrfarme over 3 DE (§10-tilladelse)
  • Husdyrbrug på mellem 75 DE og 250 DE, dog pelsdyrfarme over 25 DE  (§11-godkendelse)
  • Husdyrbrug og pelsdyrfarme over 250 DE (§12-godkendelse)  

En godkendelse efter §12 er lidt mere omfattende i forhold til inddragelse af offentligheden og vilkår i godkendelsen. Der skal søges om om §12-godkendelse ved følgende produktionsstørrelser:

  • 270 DE, hvis mindst 90 % af DE stammer fra søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg eller 750 stipladser til søer
  • 100 DE i slagtekyllinger eller 40.000 stipladser
  • 230 DE i æglæggende høns eller 40.000 stipladser
  • 210 DE i slagtesvin (over 30 kg) eller 2.000 stipladser

Ansøgningerne sendes ind via det elektroniske ansøgningssystem på www.husdyrgodkendelse.dk. Til ansøgningssystemet er knyttet beregningsværktøjer, som beregner om projektet overholder fastlagte beskyttelsesniveauer.

Du kan se hvordan din ejendom ligger i forhold til beskyttet natur på Danmarks Miljøportal (virker kun på pc).

Har du et dyrehold på over 15 dyreenheder, har du mulighed for at ændre dit dyrehold eller etablere for eksempel en ny maskinhal ved brug af en anmeldeordning. 

Du kan benytte en anmeldeordning til etablering af:

Ønsker du at benytte en af anmeldeordningerne skal du sende en anmeldelse til Miljøgruppen. Det gør du ved at indsende et anmeldeskema, og ved nogle af anmeldelserne også et ansøgningsskema via husdyrgodkendelse.dk. Du finder anmeldeskemaerne ved at trykke på den relevante paragraf ovenfor. Hvis der indgår byggeri i anmeldelsen skal du også søge om byggetilladelse digitalt via ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Der er brugerbetaling på kommunens arbejde med §11 og 12 godkendelser. Det betyder, at du skal betale for den tid kommunen anvender i forbindelse med sagsbehandling af en ansøgning.

Morsø Kommune opkræver brugerbetalingen hvert år i november. Taksten reguleres årligt og kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

I 2017 er timetaksten 318,04 kr.