Anmeldelse af autoværksted

Hvis du ønsker at etablere et autoværksted, skal du forinden anmelde dette til kommunen.

Autoværksteder er udover den øvrige miljølovgivning reguleret af autoværkstedsbekendtgørelsen, der bl.a. beskriver regler omkring etablering af autoværksteder og autoværksteders miljøforhold. Etablering eller flytning af et autoværksted må kun ske efter forudgående anmeldelse til kommunen. Anmeldelsen skal ske skriftligt på et skema, som du kan finde under slevbetjening på denne side. 

Etablering af et autoværksted kan ikke ske hvor som helst i kommunen, men skal under alle omstændigheder være i overensstemmelse med planlægningsbestemmelserne for området.

Ophør af et autoværksted skal også anmeldes skriftligt til kommunen.

Hvis du har spørgsmål til opstart af et autoværksted eller generelt til driften af autoværkstedet, kan du kontakte Miljøgruppen og få en snak omkring kravene.