Anmeldelse af maskinværksted

Maskinværksteder er omfattet af en branchebekendtgørelse og skal anmelde sig via Byg og Miljø, før de etablerer, udvider eller ændrer produktionen.

Ved etablering, udvidelse eller ændring af produktionen på dit maskinværksted skal du være særlig opmærksom på følgende:

  • Du skal anmelde digitalt. Fra 1. januar 2016 skal alle maskinværksteder anmelde via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø. Læs mere om ansøgning/anmeldelse i Byg og Miljø ved at klikke på linket i linkboksen.
  • Når du har sendt anmeldelsen, vil du modtage en standardbekræftelse på at anmeldelsen er indsendt.
  • Morsø Kommune vil herefter hurtigst muligt fremsende en kvittering til dig, som oplyser om den videre proces. Kommunen kan dog bede dig om at fremsende flere oplysninger, hvis din anmeldelse er mangelfuld.
  • Du kan igangsætte det anmeldte, hvis kommunen ikke gør indsigelse inden fire uger efter kvitteringen.
  • Du kan søge dispensation fra kravene i branchebekendtgørelsen, når du anmelder.
  • Har du brug for en spildevandstilladelse, skal du også søge om den via Byg og Miljø, og du kan gøre det samtidig med, at du anmelder.
  • Søger du om dispensation og om spildevandstilladelse samtidig, så kan du gå i gang, når kommunen har truffet en afgørelse, og du vil også modtage afgørelserne samtidigt.
  • Kommunen kan gøre indsigelse og skærpe branchebekendtgørelsens krav eller stille supplerende krav. Så kan du først gå i gang, når der er truffet afgørelse om fravigelse af krav.
  • Du kan klage over din afgørelse med afvigende eller supplerende vilkår eller om dispensation.