Miljøgodkendelse af virksomhed

En række virksomhedstyper anses for at have en så stor påvirkning på miljøet, at de skal miljøgodkendes, før de etableres.

Hvilke virksomheder skal have en miljøgodkendelse inden etablering eller ændring?

Virksomheder, der skal have en miljøgodkendelse er nævnt på en liste. Disse virksomheder kaldes også listevirksomheder. I bilag 1 og 2 i godkendelsesbekendtgørelsen kan du se, om en virksomhed er en listevirksomhed.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din virksomhed er omfattet af kravet om miljøgodkendelse, kan du altid henvende dig til en medarbejder i Team Virksomhed i Natur og Miljø.

Listevirksomheder må ikke uden forudgående godkendelse etableres, ændres eller udvides, hvis dette kan medføre en forøget forurening. Det kan dog under alle omstændigheder være en god idé at kontakte Virksomhedsmiljø for at høre, om en udvidelse eller ændring kan kræve en ændring i godkendelsen.

Hvad skal en ansøgning om miljøgodkendelse indeholde?

Kommunen skal have forskellige oplysninger af virksomheden for at kunne vurdere virksomheden og udarbejde godkendelsen. Du kan se i godkendelsesbekendtgørelsens bilag, hvilke oplysninger der skal indsendes. Hvis virksomheden tilhører en branche, der har fået standardvilkår, der er nævnt i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelser, skal du indsende de oplysninger, der er nævnt i denne bekendtgørelse. Der er et link til bekendtgørelsen i boksen til højre. Endelig kan du også henvende dig til Team Virksomhed for at få at vide, hvilke oplysninger, der skal indsendes.

Jo hurtigere Kommunen har alle oplysninger, jo hurtigere kan ansøgningen behandles.

Du skal ansøge digitalt

Fra 1. januar 2016 skal alle virksomheder, der er omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, søge om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø. Maskinværksteder skal anmelde sig via Byg og Miljø, før de etablerer, udvider eller ændrer produktionen. Læs mere ved at klikke på linket i linkboksen.