2-årigt sundhedsprojekt kulminerer med konference i Nykøbing

Som afslutning på partnerskabsprojektet ”Indflydelse på egen sundhed for psykisk udviklingshæmmede og psykiatriske patienter” afholdes der konference onsdag den 22. marts 2017 kl. 11-15.00 i Nykøbing Hallen, hvor resultaterne præsenteres.

(udsendt presseinfo)

Målgruppen for projektet har været psykisk udviklingshæmmede borgere, som bor i bofællesskaber eller er i aktivering, samt borgere med psykiatriske diagnoser, der er henvist til socialpædagogisk støtte eller aktivering.


- Formålet med projektet har været at forbedre målgruppens mulighed for at leve et godt og sundt liv. Konkret har det eksempel betydet at de psykiske udviklingshæmmede er blevet inkluderet i lokale idrætsforeninger – mens der er startet et cafe tilbud op for de psykisk sårbare, fortæller Henning Sørensen, som er formand for Social og Sundhed i Morsø Kommune.

I et større landsdækkende perspektiv har projektet sat fokus på tre mål:

 • Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes
 • Flere voksne skal trives og have god mental sundhed
 • Flere skal bevæge sig mere i dagligdagen 

Konferencen henvender sig primært til fagfolk indenfor sundhedssektoren – også fra omkringliggende kommuner, interesserede fra frivillige organisationer, styregruppens medlemmer og deltagere fra målgrupperne.

- Vi er meget tilfredse med resultaterne af projektet, og vi ser frem til at udbrede vores erfaringer og viden på området. Samtidig vil vi også skabe øget rum for dialog og workshop mellem fagfolk, de frivillige og samarbejdspartnere, siger Henning Sørensen.

Forskellige målgrupper kræver klar adskillelse
Projektets to målgrupper er meget forskellige i behov og ressourcer. Derfor er de forskellige arrangementer og idrætstilbud blevet afholdt særskilt for hver målgruppe – eksempelvis afholdes, der separate ugentlige caféaftener for henholdsvis psykisk udviklingshæmmede og de psykiatriske borgere.

Ved at skabe håndholdte tilbud, som er målrettet målgrupperne er det formålet at bidrage til, at den sociale ulighed i sundhed mindskes. Projektets målgrupper er særligt udfordrede i forhold til sundhed. For eksempel peger flere undersøgelser på, at borgere med kommunikative og kognitive funktionsnedsættelser er særligt udsatte i forhold til livsstilssygdomme og dårligt helbred, og at der eksisterer en overdødelighed blandt mennesker med psykiske vanskeligheder som gør, at de har 15 til 20 år færre leveår end gennemsnittet i befolkningen. 

Ved at skabe fysiske aktivitetstilbud, som er tilpasset målgrupperne, er målet at motivere til at disse særligt udsatte grupper i højere grad bevæger sig i dagligdagen, og som følge heraf bl.a. får øgede muligheder for netværksdannelser samt formindsket risiko for livsstilssygdomme. 

Samarbejde på tværs
Der er en del organisationer og foreninger, som har bidraget til projektet. Her i blandt: 

 • Landsforeningen LEV
 • SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
 • Morsø Handicap Idrætsforening
 • DAI - Dansk Arbejder Idrætsforbund
 • DHI - Dansk Handicap Idrætsforbund

Derudover har flere lokale idrætsforeninger og frivillige været involveret. Projektet har fået støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje på 1,2 millioner kr. for årene 2015, 2016, 2017.

Temaer til konferencen

 • Viden om at starte en fritidsklub for psykisk udviklingshæmmede
 • Hør i detaljer idrætskoordinator fortælle om projektet
 • Mød de forskellige samarbejdspartnere og lokale idrætsforeninger
 • Kom i dialog med borgere, som deltager i de forskellige tilbud
 • Mød medarbejdere indenfor bostøtte og dagtilbud
 • Hør hvordan idrætsprojektet integreres i det sociale pædagogiske arbejde
 • Få indsigt i at starte en idrætsforening indenfor psykiatri
 • Info om opstart af Cafe tilbud for psykisk sårbare

Tilmelding til konferencen skal ske senest 15. marts til idrætskoordinator Mette Boel Christensen via mail: mette.christensen@morsoe.dk eller tlf. 2365 8998


For yderligere information, kontakt venligst: