Årets Ungleder - klar til indstillinger

Morsø Kommune har i samarbejde med DGI Nordjylland og med støtte fra Spar Nord Fonden stiftet prisen ”Årets Ungleder”. Prisen kan tildeles ungledere i alle folkeoplysende foreninger i kommunen. Det er foreningerne, som indstiller kandidater.

Med prisen sættes der bl.a. fokus på unglederne som rollemodeller for andre unge, og der skabes opmærksomhed blandt de unge, om det positive i, at virke som leder eller instruktør i en af vores mange foreninger.

Årets ungleder vil blive valgt mellem de nominerede, af en komite bestående af 3 repræsentanter fra Morsø Kommune og en repræsentant fra DGI Nordjylland.

Årets Ungleder gives til:

  • Unge under 18 år
  • Unge frivillige som har været særligt engagerede i foreningslivet
  • Unge som har vist vilje til at dygtiggøre sig inden for foreningsarbejdet

Med prisen følger en check på 2.500 kr. og muligheden for at blive kåret til hele Nordjyllands ”Årets Ungleder” ved DGI’s årsmøde i 2018.

Indstilling til årets ungleder

Indstillinger til unglederpriser kan foretages af bestyrelsen for en forening eller af enkeltpersoner/grupper af personer tilknyttet sådanne foreninger. Prisen kan ikke søges af en selv.

Hvis jeres forening har en eller flere kandidater til prisen, bedes I udfylde skemaet og sende det til Fritid@morsoe.dk

Frist

Fristen for at indstille kandidater er den 31. december 2017.

Spørgsmål rettes til: Dorte Jensen, 9970 7042 eller dj@morsoe.dk

Prisen uddeles til årets diplomoverrækkelse til mestre i januar (dato oplyses senere)