Erna Møller Nielsens Opmuntringslegat

Der kan nu søges midler fra Erna Møller Nielsens Opmuntringslegat

Legatet har til formål, ud fra trangsbestemte og almengørende hensyn, at støtte:

a) Kvinde eller mand, lidende af trigeminusneuralgi (ansigtssmerter), eller

b) Kvinde eller mand med psykisk lidelse, eller

c) Kvinde eller mand med stærk invaliditet, eller

d) Kvinde, som trænger til en opmuntring på grund af egen sygdom eller ulykkestilfælde, eller nær pårørendes død.

Ansøgningsfrist: 23. oktober 2017

Læs mere her