Indvielse af vådområdeprojekter på Nordmors

Den 3. december indvies vådområdeprojekterne Hundsø og Biskæret. Alle er velkommen.

Morsø kommune holder d. 3. december indvielse af vådområdeprojekterne Hundsø og Biskæret på Nordmors.

Indvielsen vil finde sted ved Kongevejen 63, kl. 12:00 til ca. 14:30.

Alle er velkommen.

Program:

  • Kl. 12.00: Velkomsttale ved udvalgsformand Meiner Nøregaard.
    Indlæg ved tidl. udvalgsformand Poul Rosen.
    Indvielse af vådområdet Hundsø.
  • Kl. ca. 12.45: Servering af pølser, øl og vand.
  • Kl. 13: 30: Gåtur med fortællinger omkring Hundsøs historie og reetablering ( rundtur på ca. 1 km – HUSK gummistøvler!).*
    Turledere: biolog Lene Jensen og projektleder Jacob Bruun.
  • Kl. ca. 14.30: Afslutning.

* interesserende kan tage køreturen til Biskæret (Strandvænget 75), hvor der ligeledes vil blive afholdt en rundtur.

Projekterne har været i gang siden 2012 hvor de indledende tekniske undersøgelser blev foretaget. I november 2016 blev det sidste anlægsarbejder udført, og projekterne var køreklar.

På grund af den begrænsede nedbørsmængde i forår og sommeren 2017, har opfyldningen af Hundsø ladet vente på sig. Den kraftige nedbør dette efterår, som næppe er gået nogens næse forbi, har endelig fyldt Hundsø op, så den officielle indvielse nu kan finde sted.

Information om projekterne kan findes her.