Millioner til udsatte familier

Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 6,5 millioner til Morsø Kommune til at hjælpe udsatte familier. I projektet ’Familiens trivsel - barnets trivsel’ skal samarbejdet mellem kommune og familie sikre, at der fokuseres på hele familien.

Udsendt presseinfo:

Det er familien, som har hovedrollen, men Morsø Kommune vil støtte og motivere.

Familien spiller en helt afgørende rolle for, hvilken fremtid et barn får. Med en helhedsorienteret tværfaglig indsats skal udsatte familier motiveres og bringes i en situation, hvor de er i stand til at have hovedrollen i løsning af egne udfordringer.

-Vi tager udgangspunkt i, at et barn er i klemme. I en familie, hvor der er mange komplekse problemer med for eksempel ledighed og udfordringer med skole, kan familien have kontakt til rigtig mange sagsbehandlere. Med projektet hjælpes familierne ved, at de nu har én kontaktperson, der fungerer som mentor og som kan hjælpe med kontakten til sagsbehandlere på Jobcenteret og i Center for Børn og Familier mv., fortæller Peder Hanghøj, direktør for Børn og Kultur.

Projektet skulle gerne føre til, at familierne er selvhjulpne – at de kan få hverdagen, økonomien og familielivet til at hænge sammen. Det vil for mange familier betyde, at de blandt andet har en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Der vil også være økonomisk rådgivning, der hjælper familierne med at håndtere deres økonomiske udfordringer.

- Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at de fleste børn og unge klarer sig godt og i store træk trives. Det er de få udsatte og de få i risiko, som vi hjælper med dette projekt. Det er vores grundlæggende tanke, at forældres øgede tro på deres egne evner og en øget trivsel har en positiv afsmittende effekt for børnene. Vi vil gerne opnå, at forældrene kommer tættere på arbejdsmarkedet, og børnene får færre problemer i hverdagen, fortæller Peder Hanghøj, direktør for Børn og Kultur.

Det forventes, at 8-10 familier kommer med i projektet fra starten. Det vil være familier, som har komplekse og sammensatte problemer. Familierne skal give tilsagn om, at de vil deltage i projektet. Gennem projektets 3 år forventes det, at cirka 25 familier er med i projektet.

Morsø Kommune har gennem et års tid høstet erfaringer fra et pilotprojekt med fire familier. De gode erfaringer ønskes nu videreført og bredt ud til flere familier med hjælp fra Støttefondens donation på 6,5 millioner. Morsø Kommune bidrager med 3,7 millioner.

Den A.P. Møllerske Støttefond vil over de kommende år donere 750 millioner kroner til en indsats på socialområdet. Donationen er en del af dette.