Tilladelse til taxikørsel

To tilladelser til taxikørsel i Morsø Kommune er ledig og ønskes besat pr. 1. april 2017 eller snarest muligt herefter.

Vilkår for udnyttelse af tilladelsen:

  • tilladelsen skal udnyttes som almindelig taxa (4 personer) og
  • tilladelsen ønskes tilsluttet DanTaxis bestillingskontor i Nykøbing M.

Ansøgningsskema samt tilhørende bilag kan findes via dette link. Vær opmærksom på, at ansøgningen skal vedlægges budget, dokumentation for kontante midler eller andre værdier på i alt mindst 50.000 kr. eller bankgaranti, samt kopi af sygesikringsbevis samt straffeattest.


Ansøgningsfristen
er mandag den 13. marts 2017.

Det koster 450 kr. for behandling af en ansøgning og udstedelse af tilladelse koster 1.479 kr.

Eventuelle spørgsmål om tilladelserne til Strategi og Kommunikation, Lis Dich - tlf. 99 70 70 65