Uddannelses- og Erhvervsmesse torsdag den 16. november 2017

UU Mors (Ungdommens Uddannelsesvejledning) arrangerer i samarbejde med Morsø Erhvervsråd Uddannelses- og Erhvervsmesse på Dueholmskolen torsdag den 16. november 2017 kl. 17.00 – 20.00.

På messen udstiller alle områdets ungdomsuddannelser samt et bredt udvalg af øens erhvervsvirksomheder.

Ved at besøge messen får både forældre og elever mulighed for:

at skaffe viden om uddannelsernes indhold

at få mere viden og forståelse for de krav, der stilles på ungdomsuddannelserne

at få viden og forståelse for de kvalifikationer lokale virksomheder efterspørger

at få viden om alternative uddannelsesveje, når der indføres adgangsbegrænsning på de gymnasiale uddannelser