Afbrændingsforbud i Morsø Kommune

Nordjyllands Beredskab har udstedt afbrændingsforbud i Nordjylland gældende fra den 4. juli kl. 12.00 . Forbuddet kommer efter mange dages ekstraordinær tørke, som medfører stor brandfare i sommerlandet. Der gives ikke dispensationer fra forbuddet.

Der udstedes afbrændingsforbud med ikrafttrædelse den 04.07.2018 kl. 12.00. Forbuddet gælder hele Nordjylland.

Forbuddet gælder enhver brug/afbrænding af:

 • Ukrudtsbrænder
 • Bål
 • Brug af kulgrill, herunder engangsgrill
 • Åben ild på offentlige naturområder med vegetation
 • Halm, halmstakke og lign. der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
 • Haveaffald
 • Affald fra skovbrug

Under forudsætning af konstant opsyn og egnede slukningsmidler i umiddelbar nærhed omfatter forbuddet IKKE følgende:

 • Brug af gasgrill, trangia og lign. på fast og ikke-brændbart underlag på egen ejendom, ved sommerhuse, campingpladser, feriecentre og restauranter.
 • Erhvervsmæssig håndtering af arbejde jævnfør reglerne for varmt arbejde, og som ikke er en del af ovenstående.

Ingen dispensationer

Der gives ikke dispensationer fra ovenstående forbud

Vi opfordrer desuden til almindelig forsigtighed

 • Parker aldrig bilen i højt græs (katalysatoren kan antænde brand)
 • Smid aldrig cigaret skodder fra dig i naturen
 • Efterlad aldrig flasker mv. i naturen. (Virker som brændglas og kan antænde en brand)
 • Smid aldrig aske i naturen (kan indeholde gløder meget længe efter brug)

Nordjyllands Beredskab følger situationen dag for dag, og ophæver forbuddet hurtigst muligt.

Du kan læse mere på Nordjyllands Beredskabs hjemmeside.